EILINEN RYHMÄPUHEENVUORO

Herra valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat!

Vuodet vierivät, tämäkin vuosi alkaa jälleen olla lähellä loppuaan.
Tämän vuoden aikana seuduillamme on tapahtunut monia suuria päätöksiä,
jotka osaltaan vaikuttavat tulevaisuuden suunnitelmiimme. Tehdyt
päätökset tuovat alueellemme nousevan kierteen, mutta lähialueemme ja
-aikamme haasteena onkin se, että pystymmekö hyödyntämään ne
mahdollisuudet, mitkä alueellemme päätetyt suurinvestoinnit tuovat
mukanaan? Tehtävänämme on tämän alueen muiden kuntien kanssa saada
elinkeinotoimintamme lisäys hyödynnettyä tulevien suurinvestointien
myötä, kysymys kuuluukin osaammeko käyttää näitä mahdollisuuksia?

Olemme päättämässä tänä iltana merkittäviä asioita kuntalaisten kannalta
varsin suurten mahdollisuuksien edessä. Kaikki ei kuitenkaan ole ehkä
niin auvoista kuin sen voisi joku ulkopuolinen päätellä. Tulevana vuonna
jatkamme velkamäärämme kasvattamista. Kaupungin velkamäärä ylittää 120
000 000 euroa, lisäksi konsernin velat päälle eli olemme sidottuna
pitkiksi ajoiksi velkoihin, tuleville veroeuroille lienee siis käyttöä.
Velan ottoa perustellaan monesti hyvillä hankkeilla ja tulevaisuuden
rakentamisella ja niin se onkin, mutta tulevaisuuteen jää tässä tapauksessa
muutakin kuin pelkät hyvät hankkeet.

Talousarvion on mahdollistava. Se mahdollistaa monien toimintojen
ylläpitämisen jatkossakin. Kaupungin palveluksessa olevalle
henkilökunnalle se tarjoaa turvaa, sillä henkilöstön osalta ei ikäviä
päätöksiä ole luvassa. Voidaan siis olettaa, että työantajaan
sitoudutaan ja eristetään kaupunkimme menestystä omalla panoksellaan
kaikkialla kaupungin henkilöstön keskuudessa. Henkilökuntaa poistuu
eläkkeelle edelleen, heitämmekin pallon, että jäljellä olevan
henkilökunnan liikuteltavuus ja uusiin tehtäviin sijoittuminen talon
sisällä tulisi suosituksi mahdollisuudeksi työssä viihtymisen ja
hyvinvoinnin parantamisessa. Tämä talousarvio antaa siihen ainakin
turvaa, loppu on johtamisesta ja työntekijöistä kiinni.

Samoin on kuntayhtymän talousarvoin kohdalla, monipuoliset ja hyvät
terveyspalvelut ovat suunnitelmissa säilyttää alueellamme. Keskusta
tukee sairaalan monipuolista kehittämistä ja haluaa osaltaan olla
säilyttämässä sen erikoissairaanhoidon nykyisiä toimintoja, kuten
synnytyksiä. Pidämme hyvänä laajan poliittisen yksimielisyyden
vallitessa kaupunginhallituksessa yksimielisesti tehtyä tekstilisäystä,
jossa todetaan, että Raahen sairaalassa pitää säilyttää kaikki nykyiset
erikoissairaanhoidon palvelut jatkossakin. Nykyinen toiminta ei
sulje pois yhteistyön kehittämistä myös Oulaskankaan ja OYS:n kanssa,
johon edellytämme monipuolista ja tasapuolisesti hyödynnettävää
ratkaisua alueemme asukkaiden parhaaksi.

Tämä mahdollisuuksien budjetti on saatu tehtyä ajoittain melko
värikkäidenkin vaiheiden kautta. Koulujen ja päiväkotien kunnostaminen
tulee mahdollisuuksia ja siinä työsarkaa riittää. Keskusta tukee
Haapajoen koulun toisen vaiheen käynnistämistä sillä perusteella, että
alueen koulu saataisiin kokonaisuutena valmiiksi ja sen jälkeen voidaan
jatkaa kohden seuraavaa kokonaisuutta. Piehingin koululle talousarviossa
esitetyt määrärahat voidaan myös käyttää esillä olleen koulutiloja
sisältävän monipalvelukeskuksen rakentamisen aloittamiseen kunnollisen
suunnittelun jälkeen, on nimittäin paljastunut, ettei suunnitelmia
uudelleenrakentamisesta, päinvastaisista väitteistä huolimatta ole
olemassa. Monipalvelukeskuksen rakentamista tukisi myös se, että siihen
olisi mahdollisesti saatavissa paremmin valtion osarahoitusta, sillä ns.
homekoulujen korjausavustusta lienee liian optimistista toivoa. Maamme
nykyinen hallitus, leikkasi näiden koulujen korjaamiseen osoitettua
määrärahaa vaivaiseen 5 000 000 euroon käsittämään koko valtakuntaa ja
kuten tiedämme, Suomen ainoat kunnoltaan ongelmalliset koulut eivät ole
Raahessa. Siinä onkin nykyhallituksen puolueiden edustajille haastetta
hoitaa rahaa myös Raaheen saakka.

Tosin voidaan esittää kysymys, että kelle kouluja rakennetaan, sillä
Piehingin kyläyhdistyksen Työ- ja elinkeinoministeriölle ydinvoimalan
YVA-selvitykseen lähettämän kannanoton mukaan Piehingin koulu sijaitsee
liian lähellä suunniteltua voimalaa ja siksi lapset tulee
tulevaisuudessa kuljettaa Saloisiin kouluun, kannanotto on löydettävissä
ainakin vielä eilen Piehingin kyläyhdistyksen sivuilta.
Opetuslautakunnan tehdessä pientä kohuakin herättänyttä päätöstä, myös
tämä kannanotto oli tiedossa ja siksi näkökanta oli mukana päätöksen
teossa. Nyttemmin tullut uusi kannanotto on toki huomioitava kuntalaisia
kuunnellessamme. Keskusta esittää tässä yhteydessä myös vakavan
vetoomuksen ja esittää myöhemmin aloitteen kirjattavaksi Antinkankaan koulun sisä- ja
ulkotilojen kunnon arvioinnin ja tarpeellisten toimenpiteiden
käynnistämisestä pikaisesti, kyse on vaikuttavuudeltaan suuresta
koulusta ja myös kaupunkialueella tarvitaan hyväkuntoisia koulu- ja
kokoontumistiloja.

Tutkiessamme konserniyhtiöiden tavoitteita, silmiin osuu Kiinteistö Oy
Kummatti. Kaupungin ollessa näin merkittävä omistaja kyseisessä yhtiössä
tulee kiinnittää huomiota yhtiön valtavaan lainakantaan ja sen
hoitamiseen. Vähemmälläkin talousosaamisella tuntuu, että noin 5 000 000
euron liikevaihdolla selviäminen yli 40 000 000 euron veloista on
vähintään vaikeaa. Vaikka kyse on osakeyhtiöstä, niin huoli on aito
asukkaiden ja omistajan puolesta.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kuten alussa kertasin aluettamme odottaa suuret ja mielenkiintoiset
asiat, voidaankin esittää kysymys ihan meille kaikille. Onko Raahen
houkutteleva yhteistyökumppani? Raahelaisen päätöksenteon ongelma on se,
että haemme yleensä vikaa muista. Erityisesti kun on kyse taloudesta tai
yhteistyön tekemisestä, milloin vika on Oulussa, milloin Ylivieskassa,
milloin ympäröivässä seutukunnassa? Useiden hankkeiden vastustamisen
sijaan voisikin kysyä olemmeko me tehneet kaikkemme tässä
organisaatiossa niin, että Raahe olisi houkutteleva vaihtoehto
asuinpaikkana, paikkana kehittää liiketoimintaa, yhteistä hyvinvointia
ja yhteistyötä.

Näillä ajatuksilla Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy esitetyt
veroprosentit, konserniyhtiöiden tavoitteet, hyvinvointikuntayhtymän
sekä kaupungin vuoden 2012 talousarviot sekä vuosien 2013-2014
taloussuunnitelmat. Meillä on myös hyvä syy olettaa, että muut paikalla
olevat ryhmät tekevät samoin.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.