Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Opetuslautakunnan äsken päättyneessä kokouksessa käsiteltiin perusteellisesti mm. kohdassa 3 ollutta Piehingin koulun kuntotutkimustuloksia. Lautakunta päätti opetustoimenjohtajan muutetun esityksen mukaisesti, että Piehingin koulun rakentamis-/korjaustarve/laajuus selvitetään tarkemmin vuoden 2012 aikana ja Haapajoen koulun II-vaiheen suunnittelu käynnistetään välittömästi. Päätös syntyi äänestyksen tuloksena, äänin 7-3. Lautakunnan keskustelussa pidettiin tärkeänä, ettei Piehingin koulun osalta tehtäisi hätiköityjä päätöksiä, vaan tarve ja laajuus sekä kokonaisuus selvitetään perusteellisesti. Haapajoen koulun korjaamista pidettiin tärkeänä siksi, että päästäisiin tekemään kokonaisuuksia valmiiksi myös koulujen osalta, kokonaisuuksien hallintaa pidettiin myös kokonaisedullisena.

Lautakunta käsitteli myös opettajavalintojen haastattelun ohjeistusta ja päätti äänestyksen tuloksella äänin 7-3, että lautakunnan jäsenet voivat niin halutessaan osallistua haastatteluihin, pohjaesityksessä kohdassa olisi lautakunta nimennyt 1-2 edustajaa haastatteluihin. Ohjeistuksen tarkoituksena oli tarkentaa haastattelukäytäntöjä opetustoimen virkoja täytettäessä. Lautakunta päätti myös lukuvuosisuunnitelmista ja sai siinä yhteydessä selvityksen vaadittujen talouden sopeuttamisen keinoista perusopetuksessa. Näitä keinoja ovat olleet mm. esilläolleet opetusryhmien yhdistämiset.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.