PUHE KOIVULUODON KOULUN OLLINSAAREN TOIMIPISTEEN AVAJAISSA

Hyvät Ollinsaaren koulun ystävät, arvoisa valtuuston varapuheenjohtaja, naiset ja herrat!

Vain reilu vuosi sitten sain olla puhumassa tässä samassa paikassa tämän talon harjannostajaisissa. Paikka näytti jo silloin hyvältä ja näyttää edelleen. Raahen kaupungin opetuslautakunnan puheenjohtajana on mukava nähdä myös se, että kaupungillamme on ollut mahdollisuus kunnostaa kouluja. Tämä Koivuluodon koulun Ollinsaaren toimipiste on sellainen, toivon syvästi, että meillä on mahdollisuus lähivuosina juhlia muitakin samanlaisia tilaisuuksia kuin tämä, potentiaalisista kohteista meillä ei valitettavasti kun ole pulaa.

 Tämä koulu on sen käyttäjien työyhteisö ihan jokaiselle. Koulussa tehdään ennakkoluulotonta työtä esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen osalla alkuluokassa,  siitä annettakoon kiitos rohkeudesta henkilökunalle ja tunnustus hyvästä johtamisesta. Raahen kouluihin tulisi saada alkuluokka jokaiseen kouluun

Koulu ja koulumaailma ovat erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus. Meillä jokaisella tuntuu olevan vahva ja oikea mielipide, olemmehan kaikki olleet saamassa oppia ja toivottavasti myös omaksuneet tietoa tulevaisuuttamme varten. Koulumuistot ovat erilaisia, omaan 18 kouluvuoteeni mahtuu monenlaisia muistoja, ensimmäisen koulupäivän muistan hyvin tai ainakin sen lopun kun ekaluokkalaisena pääsi kotiin ja intoa olisi ollut vielä läksyjen tekoon, mutta niitä ei sillä kertaa tullut, voi mikä pettymys. Myöhemmin jonkun verran tehtäviä on sitten tullut eli ihan niin helpolla en ole koko koulu-uraani päässyt.

Tässä koulurakennuksessa pääsee luomaan omia koulumuistojaan, haluan että ne ovat kaikille mukavia. Täällä ainakin ulkoiset puitteet antavat siihen mahdollisuuden. Tämä koulurakennus korjattiin varmaan monien mielestä liian hitaasti, mutta parempi myöhään kun ei milloinkaan voineen varmaan alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien puolesta todeta. Toivottavasti tämä rakennus on tehty ja valvottu nyt niin hyvin, ettei yllätyksiä ole luvassa, vaan saamme rauhoittaa tämän koulun alueineen palvelemaan laajenevan kaupunkimme tarpeita. Meidän päättäjien tulisi huolehtia kaupungin omistamien koulu- ja päiväkoti sekä muiden julkisten rakennusten tasapuolisesta kunnostamisesta. Aivan liian usein pieniä kunnostusurakoita lykätään ja muutaman vuoden lykkäämisen jälkeen urakka voi olla kasvanut jo suuriin mittasuhteisiin. Kouluinvestointeja suunniteltaessa on hyvä kuunnella käyttäjien mielipidettä, vain silloin tarve tulee todella selväksi ja investointieuroista saadaan mahdollisimman paljon irti.Opetuslautakunnan puolesta uskallan luvata, että meille kelpaa kaikki käyttöömme kunnostettu ja toimiva tila, joita voidaan käyttää lasten ja nuorten kasvun tukemiseen. Heillä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään, on kyse sitten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai muun heidän käyttämiensä tilojen ja alueiden kunnosta. Onnittelen siis teitä tämän koulun käyttäjiä, olette siinä onnellisessa asemassa, joista muualla vasta toive elää. Samalla tuon tähän tilaisuuteen opetuslautakunnan tervehdyksen ja toivotan tämän juhlan osanottajille oikein mukavaa ja antoisaa iltapäivää tämän hienon tilaisuuden parissa, olette kaikki tervetulleita tähän tapahtumaan!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.