Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Opetuslautakunta päätti äsken kokouksensa ja päätti asioita pohjaesitysten mukaisesti, lukuun ottamatta kohtaa 8, jossa esittelijä teki muutetun päätösesityksen ja siinä päätettiin tehdä määräaikainen sopimus ja laittaa paikka auki myöhemmin keväällä.

Lautakunta sai perusteellisen selvityksen mm. Antinkankaan koulun tilanteesta ja kuntotutkimuksesta. Rakennuksien kunnosta vastaavan teknisen palvelukeskuksen edustaja kertoi, että koulun kunto ja sisäilma on erityisseurannassa ja tällä hetkellä on jo aloitettu toimet sisäilman laadun parantamiseksi mm. puhdistamalla ilmanvaihtokanavistoa, saneeraamalla liikuntasalin pölyä kerääviä kattorakenteita sekä tarkkailemalla siivouksen tason riittävyyttä. Lisäksi peruskorjauksen laajuutta, rahoitusta ja tasoa selvitetään jo tässä vaiheessa ottaen huomioon mahdolliset valtion korjausavustukset. Lautakunnan keskustelussa muistutettiin, että Antinkankaan koulu on yksi Raahen kasvusuuntien kouluista ja siksi pidetään tärkeänä myös sen kuntoon saattamista.

Lautakunta hyväksyi myös varhaiskasvatuksen päivitetyn tilasuunnitelman, josta selviää tilojen tarve tulevaisuudessa. Tarvetta lisätilojen osalta on olemassa ja on tärkeää, että nämä tarpeet otettaisiin huomioon rakennushankkeita suunniteltaessa.  Keskustelussa pidettiin tärkeänä myös tulevan ydinvoimalahankkeen vaikutusten arviointia tilojen tarpeen osalta. Lautakunnalla onkin suunnitelmissa pitää iltakoulua kevään puolella, jossa käsitellään tilatarpeita mm. päiväkotien ja koulujen osalta ottaen huomioon tulevan ydinvoimalan vaikutukset tilojen tarpeeseen, myös muiden verokkikaupunkien asiantuntijoita pyritään kutsumaan tilaisuuteen.

Kuluvan vuoden talousarvion toteutumaa käytiin läpi ja todettiin, että aloitetut säästötoimenpiteet ovat purreet ja koko opetuslautakunnan vastuualueen talousarvion toteutumisprosentti marraskuun loppuun mennessä on 88,6 %. Siitä huolimatta ensi maanantaina kaupunginvaltuuston käsittelyssä oleva varhaiskasvatuksen lisämääräraha on erittäin tarpeellinen, sillä varhaiskasvatuksen palveluja käyttävien lasten määrä lisääntynyt.

Muut asiat olivat ilmoitus ja tiedoksi annettavia asioita.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.