VALTUUSTOKYSYMYS ALUENOPEUSRAJOITUSALUEEN LAAJENTAMISESTA

Saamieni tietojeni mukaan uusille, jo toteutetuille ja suunnitelmissa oleville, asuinalueille on suunniteltu asuinkatujen osalta 30 km/h –aluenopeusrajoitusalueita. Monella uudella alueella ovat kuitenkin liikennemerkit edelleen pystyttämättä. Kysyn mikä on aikataulu merkkien pystyttämisen osalta? Asuinkatujen nopeusrajoitukseksi 30 km/h on erittäin perusteltu liikenneturvallisuuden paranemisella.

Uudisrakentamisen yms. seikkojen myötä alueille on muuttanut lapsiperheitä. Nykyinen 40 km/h salliva nopeusrajoitus on tällaisen alueen keskellä melko kova nopeus ja vaaratilanteita pääsee syntymään. Rajoituksen yhtenäistäminen noudattaisi myös kaupungissa käytössä olevaa ja ilmeisen hyväksi havaittua linjaa asuntoalueiden nopeusrajoituksista.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.