TERVEHDYSPUHE NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSESSA

Arvoisa vastavalittu puheenjohtaja, hyvät nuorisovaltuutetut,

Minulla on kunnia tuoda teille Raahen opetuslautakunnan ja kummivaltuutetun tervehdys järjestäytymiskokoukseenne. On erinomaista, että teistä nuorista on jälleen löytynyt tällainen aktiivisuutta huokuva joukkue, jonka tehtävänä on toimia äänitorvena puhuttaessa nuorten asioista tässä kaupungissa. Teillä on paljon tehtävää, mutta työkuormaanne ei kannata säikähtää, vaan ottaa luottamustoimestanne kaikki irti.

Tätä puhetta valmistellessani katsoin, mitä olen aikoinaan kummisedän ominaisuudessa antanut edellisille nuorisovaltuustoille evästykseksi. Löysin lähes päivälleen 10 vuotta sitten tässä samassa tilaisuudessa pitämästäni puheestani seuraavan ajatuksen. Raahen kaupungissa nuorten asiat otetaan huomioon ja heitä kuullaan. Tämä on aktiivisesti toimivan nuorisovaltuuston ansiota. Teillä on ollut tarjota hyviä ja kannatettavia asioita, joita on ollut helppo viedä eteenpäin. Toivottavasti hyvin valmisteltuja asioita tulee vastaisuudessakin, sillä työtä nuorten eteen on vielä jäljellä. Nämä ajatukset olivat ajankohtaisia silloin, mutta ovat sitä edelleen.

Teidät arvoisat valtuutetut on valittu nuorten äänillä luottamustehtävään, muistakaa vastuunne. Aikaisempien toimijoiden aikaansaannoksena teillä on edustuksia monessa eri päätöksentekoelimessä. Muistakaa käyttäytyä näin suoduin valtuuksin niissä paikoissa, joihin on pääsy. Sopikaa keskenänne säännöt, miten hoidatte vastuupaikkanne lautakunnissa ja muissa edustustilanteissa. Tärkeää on, että olette paikalla sovittuna aikana.

Olette tänään olleet tällä kokoonpanolla ensimmäisessä virallisessa kokouksessanne, olette lisäksi tehneet viisaita päätöksiä ja valintoja tätä vuotta silmällä pitäen. Olkaa avoimia ja rohkeita tulevana vuonna. Asettakaa tavoitteenne korkealle, mutta kuitenkin realistiselle tasolle. Kaikkea ei voi tehdä kerralla, mutta osankin tekeminen auttaa asiassa jo paljon!

Näillä sanoilla haluan vielä toivottaa teille onnea ja menestystä tähän tehtäväänne!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.