VALTUUSTOKYSELY VELANHALLINTAOHJELMASTA

Onko Raahen kaupungille suunnitelmissa velanhallintaohjelmaa ja miten mahdollista ohjelmaa toteutetaan? Kaupungissamme on tehty valtuuston myötävaikutuksella lukuisia investointeja ja suurin osa hankkeista on tehty velaksi. Kaupunkimme velkaantuminen on myös tulevaisuudessa kasvussa. Onko kaupunginhallitus tai sen alainen riskienhallintajaosto valmistellut tai suunnitellut valmistelevansa kaupungille minkäänlaista velanhallintaohjelmaa?

Kaupungillamme on toki omaisuutta velan vastineeksi olemassa osittain, eli olemme paremmassa asemassa kuin moni muu kunta tai kaupunki. Varautuminen korkotason mahdolliseen muutokseen ja lainarahan saannin vaikeutumiseen olisi syytä tehdä hyvissä ajoin. Eri hankkeita aloitettaessa on valtuustotasolla ehdotettu vaikutusten arviointia moneen eri osapuoleen, mutta talouden ja velan hallinnan kannalta on arviota tehtävä tulevaisuudessa entistä perusteellisemmin.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.