Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Äsken kokoontunut opetuslautakunta käsitteli Haapajoen ja Piehingin koulujen suunnitelmia ja kuuli kokouksessaan teknisen palvelukeskuksen asiantuntijaa ja Piehingin vanhempainyhdistyksen edustajaa. Lautakunta päätti pohjaesityksen mukaisesti, että Haapajoen ja Piehingin koulujen yhteissuunnittelussa tähdätään pitkälle tulevaisuuteen niin, että tilat tulevat olemaan helposti muunneltavat ja monipuoliset. Haapajoen koulun peruskorjauksen/laajennuksen tehdään rakennussuunnitelman mukaisesti sisältäen opetustilat 7 perusopetusryhmälle. Piehingin koulun rakentamisen rakennussuunnitelman mukaisesti sisältäen opetustilat 3 perusopetusryhmälle sekä liikuntasalin. Lautakunta oli päätöksissään yksimielinen, mutta keskustelussa nousi esille huoli kaupungin velkaantumisesta ja murhe osan opetuslautakunnan vastuualueen rakennusten korjauspaineista mm. mikrobivaurioden johtuen. Samalla toivotaan myös jatkossa positiivista suhtautumista myös näihin em. korjaushankkeisiin. Lisäksi lautakunta mm. keskusteli ja lähetti kouluille terveiset pyöräilykypärän käyttämisen tärkeydestä, sillä havaintojen mukaan kypärän käytössä olisi parantamisen varaa jopa alakoululaisten osalta. Allekijoittanut lisää tässä vaiheessa omana mielipiteenä sen, että kypärän käytön valvonta kuuluu suuressa määrin myös vanhemmille.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.