KESKUSTAN RYHMÄPUHEENVUORO KAUPUNGINVALTUUSTON ESITYSLISTAN KOHTAAN 3-7

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Minne kaupungin rahat ovat menneet? Tämä kysymys voidaan esittää tässä kohdin, miten rahat ovat käytetty, miten rahat ovat riittäneet? Käymme tässä kohdassa arvioimaan menneen vuoden tapahtumia, edellisenkin vuoden yleismaailmallista tilaa on verhonnut epävarmuus ja suuret ongelmat talouksissa ympäri maailman. Voidaan kuitenkin todeta, että tunnusluvut tilinpäätöksessämme ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kertovat se, että olemme onnistuneet olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisen hyvin. Keskustan johdolla kaupunkia on viety määrätietoisesti eteenpäin uhkakuvista huolimatta. Kaupungissa on säilynyt tekemisen meininki ja usko tulevaisuuteen.

Haluamme tuoda esiin muutamia havaintoja tulevaisuutta silmällä pitäen. Raahen kaupunginvaltuusto ei voi mahtikäskyllään kieltää ihmisiä sairastamasta, sen sijaan voimme olla vähintäänkin ihmeissämme siitä, että Raahesta saatavien terveyspalveluiden määrä on vähentynyt, mutta kustannukset ovat jatkaneet kasvuaan. Asiat eivät voi olla täysin hallinnassa mikäli tämä kehitys jatkuu edelleen, kuten nähtävissä on. Tuoko keskittäminen suuriin yksiköihin säästöä? Pahasti näyttää, ettei niin tapahdu. Mikä kuntayhtymässä on mennyt pieleen, niin että henkilöstöä ei saada tehtäviin ja vielä töissä olevat sairastavat keskimäärin nelisen viikkoa työvuodesta? Voidaan kysyä onko henkilöstöpolitiikka onnistunut hyvinvointikuntayhtymässä? Panostetaanko rekrytointiin riittävästi ja pidetäänkö lupaukset henkilöstöstä huolehtimisesta? Suuntaus on ollut vähentää lähijohtoa mm. purkamalla apulaisosastonhoitajajärjestelmä, mutta samalla lisäten keskijohtoa, onko tämä oikea suunta? Henkilökunnan, ainakin osan heistä, palkkataso on alin sopimuksen mukainen, houkutteleeko tämä pysymään ja sitoutumaan?

Tarkastuslautakunnan raportti nostaa esiin myös opetuslautakunnan ylityksen. Lautakunnan puheenjohtajana en alkaa selittelemään, mutta sen verran lienee paikallaan valottaa asiaa, että lasten määrä kaupungissamme on lisääntynyt erityisesti varhaiskasvatuksessa. Olemmehan useasti tässäkin salissa toivoneet väkiluvun kasvua. Olemme siinä onnellisessa asemassa, että näin on myös käynyt eli olemme olleet kasvukunta jo vuosia. On hyvä pohtia keinoja miten voitaisiin painetta varhaiskasvatuksessa vähentää, erityisesti alle kolmevuotiaitten osalta. He sitovat enemmän hoitohenkilökuntaa kuin sitä vanhemmat. Keskustan valtuustoryhmä esittääkin pohdittavaksi voitaisiinko Raahe-lisän summaa nostaa ja ulottaa se koskemaan kotona hoidettavia alle kolmen vuoden ikäisiä lapsia nykyisen alle kaksivuotisten sijaan? Raporteista on myös nähtävissä, että opetus tässä kaupungissa järjestetään erittäin edullisesti, miten pitkään voimme jatkaa näin? Meillä on ollut onni, viranhaltijamme ovat olleet aktiivisia osallistumaan erilaisiin hankkeisiin ja sitä kautta on ollut mahdollista parantaa opetustoimen rahoitusta jonkin verran. Tämä ei voi kuitenkaan olla pysyvä toimintamalli.

Valtuustoa on hyvä muistuttaa säännöllisesti velkaantumisesta. Sanonta kuuluu, velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa, onko kaikki päättämämme aiemmin ja tulevaisuudessa tarpeellista ja sitä ilman ei tulla toimeen? Kriittinen keskustelu velanhallinnasta lienee paikallaan myös vaalivuonna. Nykyiseenkään taloudelliseen tulokseen ei olisi onnistuttu pääsemään ilman eri poliittisten ryhmien vahvaa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä kehityksen suunnasta. Menneillä euroilla on pystytty tarjoamaan kaupunkilaisille varsin hyvät palvelut. On myös tehtävä työtä alueen yhtenäisyyden eteen ja muistettava, että naapurikunnat tarvitsevat Raahea mutta Raahe tarvitsee yhtälailla naapurikuntia, vain yhdessä olemme riittävän vahvoja. Tärkeää oppia muiden menestyksestä, toisten menestys kun ei ole meiltä pois.

Herra valtuuston puheenjohtaja,

Huonomminkin olisi voinut käydä. Yhdessä tätä kaupunkia viedään eteenpäin ja päätökset tehdä järjellä, tosiasiat tunnustaen, mutta myös sydämen ääntä tulee kuunnella, näillä ajatuksilla Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy esityslistan kohdissa 3-7 esitetyt asiat. Haluamme samalla myös toivottaa kaikille, niin kaupunkilaisille, henkilökunnalle ja luottamushenkilöille oikein iloista kesää 2012!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.