VALTUUSTOALOITE KAUPUNKISTRATEGIAN PÄIVITYSTYÖSTÄ

Raahen kaupungin strategia on hyväksytty valtuustossa toukokuussa 2010. Paljon on kuitenkin ehtinyt tapahtumaan parin kuluneen vuoden aikana. Strategian ei tulisi vain paperi jossain. Yhteisesti hyväksyttynä, sen tehtävänä on ohjata kaupungin ja sen päätöksentekoelimien toimintaa.

Strategia ei ole, eikä saa olla ”kiveen hakattu” paperi vaan sitä tulee päivittää vuosittain. Ehdotankin kunnioittaen strategiatyöryhmän kokoontumista tehtävänään: pohtia, tarkastaa ja päivittää kaupunkistrategia.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.