VALTUUSTOALOITE NUORTEN KESÄTYÖMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMISEKSI

Taannoin Raahen kaupungissa tavoitteeksi määritelty linjaus nuorisotyöttömyyden poistamisesta on erinomainen ja kannatettava. Kuluvana kesänä kuitenkin moni työhaluinen nuori on jäänyt vaille kesätyöpaikkaa. Monia erilaisia toimintatapoja on mietitty siihen, miten työllistäminen nuorten osalta tulisi helpommaksi, mutta vielä ei ole päästy täysin tavoitteeseen, sillä tekemätöntä työtä on paljon jäljellä.

Esitänkin siksi kunnioittaen tutkittavaksi myös seuraavanlaista mahdollisuutta, voitaisiinko perustaa erillinen rahasto, jonka tarkoituksena olisi mahdollistaa nuorten työllistyminen erityisesti kesäaikana? Rahastoa voitaisiin kartuttaa monin eri tavoin kuten vaikkapa keräys- ja lahjoitusvaroin. Samalla voitaisiin selvittää mahdollisuudet kaupungin ja eri yhdistysten kanssa olla yhteistyössä mukana näissä ”työllistämistalkoissa” vaikkapa osuuskuntaperiaatteen mukaisesti.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.