Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Raahen opetuslautakunta käsitteli äskeisessä kokouksessaan ensi vuoden talousarviota. Talousarvion kaupunginhallituksen hyväksymän laadintaohjeen mukaisesti ilmoitettu talousarvioraami on erittäin tiukka. Alkuperäinen lautakunnalle annettu esitys oli noin 2,3 miljoonaa euroa suurempi kuin lautakunnalle ilmoitettu raami on. Keskustelu kokouksessa oli monipuolista ja selvästi tiedostettua, että tarkastelun kohteena oli ei-lakisääteisten palveluiden kriittinen pohdinta. Ei-lakisääteisiä toimintoja ovat mm. aamu- ja iltapäivätoiminta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeminen, kansalais- ja musiikkiopistot. Keskustelussa käytiin hyöty/haittaperiaatetta noudattaen keskustelua siitä, mikä olisi mahdollisimman vähän haitallinen kokonaisuuden kannalta. Pitkällisen keskustelun tuloksena lautakunta karsi tuntiresurssien lisäystä 225 000 eurolla sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa bruttovaikutukseltaan noin 330 000 euron edestä. Päätökset syntyivät äänestäen luvuin 4-6 ja 4-5, jälkimmäisessä yhden jäävätessä itsensä, molemmista päätöksistä oli yksi poissa. Lisäksi tarkastellaan tulevaisuudessa musiikki- ja Raahe-opiston lukukausi/kurssimaksuja. Mielestäni lautakunta oli varsin tietoinen, että esitys on edelleen noin 1,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Mikäli lakisääteiset velvoitteet, joista pääosan ovat palkat yms. menot, hoidetaan, niin liikkumavara on budjetissa varsin olematon ja mikäli talousarvion loppusummaa ei pystytä kasvattamaan joudutaan talousarviota edelleen pienentämään ja karsimaan eli valitettavasti se tulee myös näkymään. Lopuksi voisi todeta, että lapsimäärä Raahessa on kaikkien iloksi lisääntynyt, mutta opetuslautakunnan talousarvio ei ole pysynyt kaikilta osin perässä tässä myönteisessä kehityksessä. Lautakunnan keskustelua tulkiten, voi todeta, että mikäli edellämainitut palvelut halutaan säilyttää vaatii se selvää panostusta opetuslautakunnan budjettiin jo tänä syksynä, mutta onko se realistista eli nämä säästöpäätökset eivät voi tulla kenellekään yllätyksenä.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.