VALTUUSTOALOITE ASUINALUEIDEN KIERRÄTYKSEN KEHITTÄMISEKSI

Pientalovaltaisilla alueilla jätteen lajittelua tulee kehittää. Monilla asuntoalueilla on siellä täällä jätepaperien kierrätyslaatikoita, mutta osa niistäkin on suljettuna. Kartongin, pahvin ja metallien kierrätyspisteitä on harvassa ja myös jätelasin kierrätysmahdollisuudet ovat riittämättömät. Tällä hetkellä ympäristötietoiset raahelaiset joutuvat viemään kierrätysjätteensä harvoihin keräyspaikkoihin, jotka puolestaan pursuavat jätettä. Tästä seuraa helposti se, ettei ihminen viitsi nähdä vaivaa ja kierrättää. Näin puolestaan kasvavat jo ennestään suuret ja ongelmalliset sekajätemäärät.

Kaupungin internetsivulta löytyy selkeä listaus kierrätyspisteistä Raahessa ja monilla kylillä ovat kierrätysasiat hoidettu oikein hyvin. Olisi järkevää keskittää kierrätyspisteet niin, että samassa kierrätyspisteessä voi pääsääntöisesti kierrättää useita eri materiaaleja. Ymmärrän, ettei sopivien paikkojen löytäminen ole helppoa, mutta ehdotan ensivaiheessa seuraavaa: kun kaupunki kaavoittaa uusia asuntoalueita, niin sinne varataan paikka monipuoliseen kierrätyksen ja jätteiden lajittelun mahdollistavan yhteinen jäteastioiden sijoitus. Myöhemmässä vaiheessa, mikäli kokemukset ovat hyviä, voitaisiin laajentaa myös vanhoille asuntoalueille ja samalla päästäisiin joka portin pielessä olevista roskiksista eroon. Syntyvät kustannukset perittäisiin luonnollisesti alueen asukkailta eli toiminto ei rasittaisi kaupungin taloutta.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.