Palveluja turvaamassa

Laadukkaiden palveluiden ylläpitäminen tulevaisuudessa on mahdollista. Tarvitsemme edelleen veronmaksajia sekä yrityksiä, sillä velaksi ei voi pitkään elää. Näin vaalien alla on tärkeää keskustella mitä tulisi tehdä. Raahen kaupungin tulee entistä enemmän käyttää pieniin hankintoihin ja palveluihin paikkakunnan yrityksiä. Aloittelevat yritykset tarvitsevat edullisia liiketiloja, myös tarvittaviin pieniin kaavamuutoksiin tulisi suhtautua myönteisesti, se auttaisi kohtuuhintaisen tontin ja liiketilan löytyminen hyvältä paikalta eli sieltä missä asiakkaat liikkuvat. Myös raahelainen yksityinen ostoskäyttäminen voisi olla suosivampaa paikallisia toimijoita kohtaan eli Raahesta on hyvät mahdollisuudet suorittaa hankintoja yksityistalouksiinkin, kaikkia tuotteita ei siis tarvitse hakea Oulusta. Tosin myös paikallisten yritysten on erityisen tärkeää kuunnella mitä asiakkaat haluaa. Ehdokkaitten ja tulevien valtuutettujen tulee osaltaan olla vahvistamassa ja mahdollistamassa uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumista alueellemme jo täällä olevia ihmisiä unohtamatta!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.