Pysykää terveinä!

Raahessa tarvittaisiin selvää näkyä terveydenhuollon tulevaisuudesta kaupungissamme. Raahen sairaala on taannut yli 40 vuotta alueemme asukkaille hyvää ja jäsenkunnille edullista hoitoa. Olen seurannut hyvin huolestuneena keskustelua, jota käydään sairaalan ympärillä jälleen. Huoli sairaalasta on aito, kun eri toimintoja on loppumassa, kuten nyt uusimpana päivystyksen mahdollinen siirtyminen jo ennestään pursuavaan yhteispäivystykseen. Mistä ongelmat sitten johtuvat? Siihen ei liene yksittäistä syytä. Valtiovalta on ainakin esittänyt kriteerejä, mutta ei vaihtoehtoja. Ei ainut tapa voi olla se, että ihmiset ajatetaan ympäri maakuntaa yhteen pisteeseen. Joku on mennyt pieleen suunnittelussa, ajattelussa tai toteutuksessa. Suunniteltu ajankohta terveyspalveluiden heikentämiseen on erikoinen, sillä nyt jos koskaan tarvitsee Raahen alue myös terveyden osaamista. Voidaan toki myös kysyä, ovatko Raahen sairaalan ongelmat pelkästään ulkoisista syistä johtuvia? Sillä on sanottu, että henkilöstön riittävyys on toinen uhka toimintojen säilyttämiselle. Miten rekrytointia nyt on hoidettu ja miten henkilöstön hyvinvoinnista ja pysyvyydestä huolehditaan? Kuntayhtymän entisenä työntekijänä muistan hyvän työilmapiirin, mutta mikä on tilanne nykyään, annetaanko mahdollisuus onnistua ja kannustetaanko siihen? Suuria kysymyksiä odottaa, siihen ei pelkkä johtajien arvostelu auta. Miten mahdollistetaan vanhushuoltoon riittävä henkilöstö ja turvataan palvelut myös Vihannin alueella, josta myös tulevaisuudessa tulee saada terveyspalveluita. Rahan lisääminen ei ole ainut tapa, avainkysymys lienee se, että ihmiset hoidetaan tarpeen mukaan oikeassa paikassa. Annetaan Raahen sairaalalle mahdollisuus onnistua ja kehittää osaamistaan, OYS keskittyköön yliopistosairaalan mukaisesti vakavimmin sairaiden potilaiden hoitoon, koska he ovat siinä hyviä. Myös päätöksenteossa tulee pystyä olemaan mukana, ei kritiikin pelossa, vaan siksi, että siihen työhön on valittu.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.