Turvallista huomenta!

Turvallisuus on yksi ihmisen perustarpeita. Turvallisuus on pieniä tekoja ihmiseltä itseltään, mutta myös ympäröivältä yhteiskunnalta. Me kaikki voimme vaikuttaa ympäristömme ja kotiemme turvallisuuteen. Miten kodeissa voidaan, uskalletaanko vaikeista asioista puhua turvallisesti tai voidaanko luottamushenkilönä tuoda asiansa esiin turvallisesti? Siihen voimme me kaikki vaikuttaa. Turvallisuus ei ole vain puheessa, se on teoissa. Viitsitäänkö ottaa televisio pois päältä kun lähdetään kotoa? Paljonko säästöä saadaan kokonaisuutena aikaan kun jätetään katuvaloja pitämättä päällä kun ilkivalta samalla lisääntyy pimeän antaessa suojaa toisen omaisuuden tärvelemiseen. Noudatetaanko yhteisesti sovittuja sääntöjä liikenteessä, mopoilla ei ajata pyöräteillä ja otetaan huomioon pienet tienkäyttäjät, käytetäänkö heijastinta kun liikutaan pimeällä? Luettelo yksinkertaisista turvallisuustoimenpiteistä on pitkä. Raahea odottaa hyvä tulevaisuus, kaupunkiamme eteenpäin kehitettäessä olisikin lähtökohtaisesti otettava huomioon turvallisuus kaupungin suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa nykyistä enemmän. Päätöksiä tarkastellaan monen eri näkökulman kannalta, myös turvallisuus tulee olla yksi niistä!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.