KESKUSTAN RYHMÄPUHEENVUORO HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITELMAAN

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Käsissämme on hyvinvointikuntayhtymän tulevan vuoden talousarvio, asiakohta on sikäli merkittävä, että iso osa uudenkin kaupunkimme rahoista käytetään tämän talousarvioin kautta. Kuntayhtymä ja sen kautta sosiaali- ja terveystoimi ovat yksi keskeisiä taloudellisen tulevaisuuden suunnan näyttäjiä. Tämä on yksi niistä kohdista, jolla kaupunki joko nousee tai uppoaa. Talousarvioesitystä tutkiessa tulee mieleen ensimmäisenä ajatus siitä, ettei kuntayhtymän hallitus ja vastuulliset viranhaltijat ole valinneet helpointa reittiä tulevaisuuteen, sen verran rohkeita esitykset ovat olleet esimerkiksi palveluverkon tarkastelussa.

On kuitenkin syytä muistaa ettei kaupunginvaltuusto ei voi mahtikäskyllään kieltää ihmisiä sairastamasta, sen sijaan voimme olla vähintäänkin ihmeissämme siitä, että Raahesta saatavien terveyspalveluiden määrä on vähentynyt, kuten synnytykset, mutta terveydenhuollon kustannukset ovat jatkaneet kasvuaan. Voidaankin kysyä tuoko keskittäminen suuriin yksiköihin säästöä? Pahasti näyttää, ettei niin tapahdu! Talousarviossa esitetään myös päivystystoiminnan vähentämistä, tällä ei tarkoiteta tokikaan terveyskeskuspäivystyksen alasajoa, vaan se liittyy erikoissairaanhoidon tehtäviin leikkaustoiminnassa. Olisi mielenkiintoista tietää, miten esitetty 200 000 € säästö koostuu, tiedossa oleva yöaikaisen hoitajavarallaolon vähentäminen tuo arviolta alle 50 000 €:n säästöt eli kattamista on siinäkin kohdassa jäljellä rutkasti. Onko esityksessä lainkaan pohdittu sitä, että se voi aiheuttaa jo nykyiselläänkin tehtävien operaatioiden vähenemistä sairaalassamme, mutta tuskin kuitenkaan tarvetta toimenpiteisiin, kuten päiväaikaisiin päivystysleikkauksiin, joita ei pystytä toteuttamaan enää samaa määrää aikarajojen tullessa vastaan. Uhkana on se, että nekin potilaat kuljetetaan, jotka Raahessa voitaisiin hoitaa, Ouluun ja kustannus on sen mukainen. Näin kävi taannoin sisätautipotilaiden kanssa, kuten tässä salissa on muutaman kerran asia meille kerrottu.

Mielenkiintoista olisi myös kuulla miten kuntayhtymä arvioi onnistumistaan kokonaisuutena, ovatko valitut toimintasuunnat olleet järkeviä ja kannattavia? Myös johdon määrästä on liikkunut julkisuudessa erilaisia arvioita, suuntaus on ollut vähentää lähijohtoa mm. purkamalla apulaisosastonhoitajajärjestelmä, mutta samalla lisäten ylempää tai keskijohtoa, onko tämä oikea suunta?

OYS:n ostopalvelut eivät ole ainoita hankittavia asioita kuntayhtymässä, miten käyvät kuntien tilahallinnat kuntayhtymän kukkarolla vuokrien muodossa? Onkohan siinä käynyt nyt niin, että taskusta toiseen siirtyy rahaa, mutta lopputulosta ei ajattele oikein kukaan. Toimenpiteellä saadaan hyvää tuottoa toisaalla, mutta menojen kasvua toisaalla. Miten muiden ostopalveluiden kanssa tulee käymään ja kustannuksen hallinnassa kuten Hopeataurin tai muiden vastaavien käytössä. Päämääränä tulee olla arvokas vanhuus, ilman turhia siirtoa paikasta toiseen. Johtaako hoitavien käsiparien leikkaaminen osastoilta säästöihin vai kuluihin jossain muualla ja siirtoihin paikasta toiseen? Kuten kaikissa muissakin päätöksissä päätöksen kokonaisvaikutus tulisi arvioida nykyistä paremmin. Lisäksi tulisi pystyä arvioimaan mitä kaikki nämä esitetyt säästöt tarkoittavat ihmisten arkeen.

Päätettävissä oleva talousarvio antaa mahdollisuuden ja jopa pakottaa kehittämään toimintoja uudelleen, usein keskustelussa nousee perheiden hyvinvointi. Keskusta esittää, että talousarvion sisällä lähdetään tosissaan suunnittelemaan perheiden kotiavun palauttamista, sillä olisi mahdollista ennaltaehkäistä orastavia ongelmia perheissä jo varhaisessa vaiheessa. Monesti ongelmat alkavat pienestä ja siksi varhainen puuttuminen on tärkeää. Samalla myös voitaisiin pohtia voidaanko järjestään matalan kynnyksen neuvontapiste terveyden edistämiseen eli suunniteltakoon sitä työnimellä: terveyskioski.

Arvoisa puheenjohtaja,

Keskustan valtuustoryhmä pitää tärkeänä tässä mainittujen asioiden vakavaa pohdintaa, olemme valmiita hyväksymään budjetin ja taloussuunnitelman. Lisämenoihin ei kaupungilla yksinkertaisesti ole mahdollisuutta. Edellytämme kuitenkin kuntayhtymän vastuullisen johdon tarkastelevan esitettyjä säästökohteita uudelleen ja pohtivan vielä tarkemmin esimerkiksi päivystysjärjestelyiden vaikutuksia kuin myös hallintoa sekä tavoitteita mahdollisuuksineen.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.