TERVEHDYSPUHE NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSESSA

Arvoisa nuorisovaltuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Minulla on jälleen iloa ja kunnia tuoda teille Raahen opetuslautakunnan ja kummivaltuutetun tervehdys tähän järjestäytymiskokoukseenne. On se vain hienoa, että teistä nuorista on jälleen löytynyt tällainen aktiivinen joukkue, jonka tehtävänä on toimia äänitorvena puhuttaessa nuorten asioista tässä kaupungissa. Teillä on paljon tehtävää, mutta työkuormaanne ei kannata säikähtää, vaan ottaa luottamustoimestanne kaikki irti. Tämä kokemus tulee antamaan teille paljon osaamista ja voi ja toivottavasti sytyttää teille innostuksen yhteisten asioiden hoitamiseen myös tulevaisuudessa.

Kun valmistelin tätä puhetta, kaivelin arkiston kätköjä siitä, mitä olen vuosien varrella ”kummilahjana” antanut edellisille nuorisovaltuustoille evästykseksi. Useaan otteeseen olen todennut, että Raahen kaupungissa nuorten asiat otetaan huomioon ja heitä kuullaan. Tämä on aktiivisesti toimivan nuorisovaltuuston ansiota. Teillä on ollut tarjota hyviä ja kannatettavia asioita, joita on ollut helppo viedä eteenpäin. Kuitenkaan kaikki esittämänne asiat eivät ole menneet ehkä tiedän toivomallanne tavalla, siihenkin on hyvä tottua. Harvinaisen usein kuuleminen ymmärretään väärin. Eli kun tehdään kuin kuultava haluaa, niin silloin kuullaan, mutta kun lopputulos on toinen, niin silloin sanellaan. Näin se ei kuitenkaan ole, aina asiat eivät mene kuinka haluaisi. Toivottavasti siis jaksatte valmistella hyvin asioita vastaisuudessakin, sillä työtä nuorten eteen on vielä jäljellä. Nämä ajatukset ovat olleet ajankohtaisia vuosien varrella, mutta ovat sitä edelleen.

Te arvoisat nuorisovaltuutetut olette valittuja. Olette päässeet nuorten äänillä luottamustehtävään, muistakaa siis vastuunne. Kummin tehtävä on tukea kasvussa ja nyt tulee siis kehotus sekä opastus. Aikaisempien toimijoiden aikaansaannoksena teillä on edustuksia monessa eri päätöksentekoelimessä. Muistakaa käyttäytyä näin suoduin valtuuksin niissä paikoissa, joihin on pääsy. Sopikaa keskenänne säännöt, miten hoidatte vastuupaikkanne lautakunnissa ja muissa edustustilanteissa. Tärkeää on, että olette paikalla sovittuna aikana.

Olette tällä kokoonpanolla ensimmäisessä virallisessa kokouksessanne, teette viisaita päätöksiä ja valintoja tätä vuotta silmällä pitäen. Olkaa avoimia ja rohkeita. Asettakaa tavoitteenne riittävän korkealle, mutta kuitenkin realistiselle tasolle. Kaikkea ei voi tehdä kerralla, mutta osankin tekeminen auttaa asiassa jo paljon!

Näillä muutamalla ajatuksella haluan vielä toivottaa teille onnea ja menestystä tähän tehtäväänne!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.