Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Opetuslautakunta kokoontui uudella kokoonpanolla tänään toiseen kokoukseensa ja asialistalla olivat käyttösuunnitelmien hyväksyminen, kuten esityslistalla on nähtävissä. Suunnitelmat hyväksyttiin pohjaesitysten mukaisena. Opetuslautakunnan vastuualueellaa noin 11 miljoonaa euroa käytetään varhaiskasvatuspalveluihin ja noin 25 miljoonaa koulutuksen järjestämiseen, yhteensä siis 36 miljoonaa.

Opetuslautakunta teki myös valintoja, kohdassa 8 valittiin allekirjoittanut ja varalle varapuheenjohtaja Peltokangas, kohdassa 9 valituksi tuli lautakunnan jäsen Leila Oikarinen. Lähitulevaisuudessa, seuraavan kahden viikon aikana, lautakunta jatkaa työskentelyä iltakoulutyyppisesti syventymällä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen alueisiin esittelyjen ja keskustelujen pohjalta.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.