VALTUUSTOALOITE/KYSYMYS BOMBA-TALON KÄYTÖSTÄ

Raahen kaupunki remontoi vain muutama vuosi sitten Bomba-talon Piehingissä Lännenrannan leirikeskuksessa. Talo on suunniteltu leiri- ja kokoontumistilaksi, siellä on myös mahdollista järjestää eri tilaisuuksia, kuten kerhoja lapsille ja nuorille, erilaisia piirejä ja kokoontumisia alueen asukkaille. Matka talolle on pääliikenneväyliltä suurimmaksi osaksi valaistu. Palautteen mukaan rakennus ei ole talvisin käytössä, mutta siellä on kuitenkin pystytty järjestämään markkinoita ja esimerkiksi laskiaisrieha vain pari viikkoa sitten joitain esimerkkejä mainitakseni.

Kysyn, mitkä ovat Bomba-talon käytön mahdollisuudet alueen kokoontumistilana edellä kerrottujen esimerkkien osalta ja millä edellytyksillä käyttöä pystyttäisiin lisäämään nykyisestään? Mikäli tilassa on valmiuksia lisäkäyttöön, ehdotan tilaa hallinnoivaa nuorisotointa valmistelemaan käytön tehostamista ja tiedottamaan asiasta alueen mahdollisuuksista.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.