Raahe 2020

Meitä valtuultettuja pyydetty tekemään visioita Raahen tulevaisuudesta, tässä muutama asia, jotka tuli mieleeni kun kysyttiin. Seuraavan kuuden ja puolen vuoden aikana meillä on runsaasti tekemistä. Ensimmäisenä meidän tulisi pystyä hahmottamaan kokonaisuuksia, tosiasioiden tunnustamisella päästään alkuun. Raahe on todella kuilun partaalla ja se olisi syytä tunnustaa monessa suunnassa.

Tulevaisuudessa kaupunkiorganisaatiossa noudatetaan nykyaikaisen johtamisen periaatteita, annetaan vastuualueita toteutettavaksi ja kunnioitetaan osaamista, niin viranhaltijoiden kuin luottamishenkilöiden taholta.  Valtuusto keskittyy tekemään suurten linjausten hyväksytyn kaupunkistrategian mukaisesti. Kaupungin henkilöstö on vähentynyt eläkepoistuman kautta ja tehtäviä yhdistämällä. Henkilökunta ymmärtää vastuunsa ja niin luottamushenkilöt kuin viran- ja toimenhaltijat vievät kaupunkia yhdessä eteenpäin. Raahe on hyvä ja turvallinen sekä oikeudenmukainen työnantaja.

Palveluverkko on tarkasteltu ja tehty tarvittavat muutokset. Kouluverkko palvelee oppilaitaan kohtuullisen matkan päässä, kuljetuksilla ja omin kulkemisin, kouluja yhdistämällä saatu aikaa järkevän kokoisia kouluja, jossa pystytään terveellisissä ja turvallisissa tiloissa pitämään ryhmäkoot järkevillä tasoilla sekä liikuttamalla henkilökuntaa tarpeen mukaan. Keskustan alueella (sis. Antinkangas, Merikatu yms.) terveelliset koulutilat, jotka on voitu korjata esim. Kampus-alueelle eli varsin saavutettavissa myös nykyisten alueiden sisältä. Päiväkodit ovat sijoitettu ympäri kaupunkia, esim. Vihastenkarin päiväkoti on siirretty lähemmäs uusia asuntoalueita, yksityinen hoito tukee ja antaa mahdollisuuden valita.

Painottaisin myös keskustelua enemmän ansainnasta eli jos, kuten eräs asiantuntija sovelletusti sanoi tässä taannoin, nykyisin käytämme 90 % ajasta miettimään miten käytämme rahat kaupungissa ja 10 % miten saamme ne eli käytännössä elinkeinopolitiikkaa. Meidän tulisi siis paljon enemmän kuin nykyään käyttää aikaa siihen mistä saamme tuloja, emme siihen, mihin käytämme ne, eli kaikki työllistävät hankkeet teollisuuteen ja palveluihin ovat enemmän kuin tervetulleita tälle alueelle. Normeja ihmisten ja luonnon yms. suojelemiseksi tulee noudattaa, mutta tuntuu että me ”hirtämme itsemme kiinni” kun mitään ei saisi tehdä, että hankkeet onnistuvat. Raaheen on nousemassa/noussut Mustavaaran sulatto, paljon tuulivoimaloita sekä ydinvoimala hyvällä mallilla rakentumassa naapurikuntaan tai omaan kaupunkiimme, riippuen kuntien yhdistymismietteistä.

Raahen keskustan alueella hyödynnetään merenrantoja asumiseen, Kaupunginlahden alueelle rakennetaan suunnitelmissa olevia asuntoalueita. Näillä alueilla voidaan asuttaa mm. ydinvoimalan käytön henkilökuntaa, joiden suuntaan alueenmarkkinointi tulee aloittaa. Vuoteen 2020 mennessä Raahe on muuttanut suhtautumistaan sanelijasta yhteistyöhaluiseksi lähimpiin yhteistyökumppaneihinsa Oulun eteläisellä alueella sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Raahea halutaan yhteistyöhön.

Päästäksemme näihin tavoitteisiin meidän on heti tunnustettava tilanteemme ja uskallettava tehdä ja antaa nykyisille tekijöille mahdollisuuden onnistua sekä tukea heitä!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.