Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Raahen opetuslautakunta kokousti eilen illalla ja teki päätöksiä mm. ap- ja ip-toiminnasta, josta päätimme, että toimintaa järjestetään mikäli lisämääräraha järjestyy perusopetuksen talousarvioon, nykyisen budjetin sisältä rahaa toimintaan ei löydy. Järjestäminen tapahtuisi suurimmilla kouluilla entisten palvelutuottajien toimesta. Vanhan Vihannin alueella jatketaan yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. Valmisteluvaiheessa eri vaihtoehtoja on käsitelty ja selvitetty monipuolisesti, mutta tämä kyseinen malli on havaittu kokonaisedullisimmaksi, mikäli toimintaa ylipäätään halutaan kaupungissa jatkaa. Toiminta koskee noin 150 lasta.

Lautakunta päätti myös varhaiskasvatuksen järjestämisen mallista, kunnallisen päivähoidon piirissä, päivähoidossa, esiopetuksessa ja leikkitoiminnassa on elokuun 2013 alussa 923 lasta ja yksityisessä päivähoidossa paikkoja on 257 lapselle. Lisäksi lautakunta sai tiedokseen kesän aikaiset päivähoitojärjestelyt.

Antinkankaan koulun siirtotiloista päätettiin esittää perusteellisen valmistelun ja sekä käytyjen neuvottelujen tuloksena kaupunginhallitukselle tilojen vuokraamista porvari- ja kauppakoulun tiloista vuosiluokille 3-6, yhteensä 10 opetustilaa. Opetustoimen käyttöön jäisi uusin osa eli ns. Holmin koulu, josta ei ole löydetty ongelmia ja on erillinen rakennus. Siirto korvaaviin tiloihin tapahtuisi syysloman jälkeen. Käytännön tarkempia tietoja antaa koulun rehtori.

Muut käsitellyt asiat koskivat virka-asioita kuten valintoja sekä eroamisia sekä ilmoitusluonteisia asioista. Lisäksi saimme tiedon talousarvion toteutumisesta ja koko lautakunnan vastuualeella talousarvion toteutuma 5.6. mennessä alle 40 %.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.