Yhdistelmävirka ON säästötoimi

Musiikkiopiston opettaja ja rehtoriksikin pyrkinyt, vaan ei valituksi tullut, Elisa Kaurala kantoi huolta musiikkiopiston rehtorijärjestelyiden säästön hyödyistä. On erinomaista huomata, että henkilökunta on huolissaan taloustilanteesta, sen sijaan tiedottamisessa lienee parantamisen varaa, sillä saatavat säästöt ovat jääneet epäselväksi. Kauralan kirjoituksessa oli hieman epätarkkuuksia, jota nyt yritän oikaista. Tuleva musiikkiopiston rehtori hoitaa opetusvelvollisuutensa lukiolla, ei yläkoulussa. En tässä vastauksessani lähde ruotimaan kenenkään henkilökohtaisia palkkoja ja siksi vastaan esitettyyn kysymykseen sillä tarkkuudella. Mikäli halutaan tarkempia yksityiskohtaisia euromääriä, ne esitellään opetuslautakunnan jäsenille, jotka myös vastaavat päätöksen teosta.

Virkojen yhdistäminen tuli eteen kun pohdittiin miten voitaisiin saada säästöä hallinnosta ja yleensä opetuslautakunnan vastuualueelta. Valmisteluvaiheessa taulukkopalkkojen perusteella oletettiin, että viranhaltijalla palveluvuosia keskimääräinen noin 10 ja työmääränä normaali opetusvelvollisuus. Valmisteluvaiheessa ajateltiin silloin saatavan noin 10 000 euron säästöt, mutta lukuvuodelle 2013-2014 päätetyllä järjestelyllä saadaan 30 000 euron säästöt. Tämä perustuu siihen, että maksetaan musiikkiopiston rehtorin palkka ja tehtävään kuuluu lukion musiikin opetus, lisäksi yläkouluissa on musiikin tuntiopettaja. Lukion äidinkielen tuntiopettaja opettaa ylitunteinaan musiikkiopiston rehtorin opetusvelvollisuuden yli menevät lukion tunnit.

Lukiolle ei siis olla palkkaamassa sijaista järjestelyn takia. Järjestelyn lopputuloksena täytetään yksi virka vähemmän ja samalla myös palkkarahoja säästyy eli tällä perusteella yhdistelmävirka on säästötoimi, halutaan asiaa uskoa tai ei.

Hyvää kesää kaikille!

Tämä kirjoitus oli vastine em. kirjoittajan minulle esitettyihin kysymyksiin ja väittämiin. Kirjoitukseni julkaistiin sanomalehti Raahen Seudussa viime viikolla, mutta nyt sen julkaisen myös näillä sivuilla.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.