VALTUUSTOALOITE KIRJASTON KEHITTÄMISESTÄ

Raahen kirjaton uudistaminen on hyvässä vauhdissa ja kirjastopalvelut ovat kehittymässä kaupungissamme. Raahen alueella on jatkokoulutusmahdollisuuksia moneen ammattiin. Myös ammatillisen korkea-asteen (AMK) ja tiedekorkeakoulujen opiskelijoita on kaupungissa suorittamassa joko nuorisoasteen tutkintoa tai henkilöt opiskelevat aikuiskoulutuksessa, lisäksi jatkotutkinto-opiskelijoita on olemassa.

Kaikkia näitä opiskelijoita yhdistää se, että he tarvitsevat runsaasti kirjastopalveluita opintojen edistämisessä. Siksi ehdotan, että Raahen kaupungin kirjastotoimi ja kaupungissa olevat toisen asteen oppilaitokset sekä alueellamme vaikuttavat ammatti- ja tiedekorkeakoulut kehittäisivät yhdessä kurssikirjastotarjontaa palvelemaan raahelaisia opiskelijoita nykyistä paremmin ja mahdollisesti tulevissa muutoksissa jatkokoulutustarjonnassa.

Kattava ja toimiva sekä monipuolinen kurssikirjasto takaa opiskelijoille hyviä oppimistuloksia sekä on sosiaalisesti oikeudenmukainen alueemme opiskelijoita kohtaan. Tuleva kurssikirjasto voisi toimia uudistetussa Raahen kirjastossa kun se aikanaan valmistuu.

 

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.