Vastine Satu Kallion kolumniin.

Luin mielenkiinnolla Satu Kallion kirjoittamaa kolumnia Raahen seudussa 19.8. Kirjoitetussa kolumnissa annettiin ymmärtää, että lupauksia ei olisi pidetty ja päätöksiä ei noudatettaisi. Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 12.6. mm. seuraavaa:  Kummatin koululla järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa, mikäli tilat toimintaan järjestyy. Pattasten osalta tilaongelma nousi esiin aivan koulun aloituksen alla, kun suunniteltua tilaa ei voitu käyttää ja jouduttiin etsimään nopeasti uutta tilaa, joka on nyt sittemmin järjestynyt. Käyttämäni termi ”tarkastuslaskenta” sopii käytettäväksi kun tarpeita tällaisessa asiassa käydään läpi, aamu- ja iltapäivätoimintaan tarvitaan kaupungin rahoitusta ja liian tutuksi tulleella tavalla sekin hoidetaan velaksi. Siksi on aivan luonnollista, että tarkastetaan onko tilanne muuttunut sitten ilmoittautumisajan, tässä tapauksessa kesän aikana. Tarkastuksessa saatiin varmoja ilmoittautumisia iltapäivätoimintaan. Kummatin osalta yhteensä yhdeksän eli liian vähän, kaikilta vanhemmilta ei useista yrityksistä huolimatta saatu vastausta. Lisäksi toiminnan järjestäjältä oli tullut tieto, ettei heillä ole mahdollista aloittaa uusia ryhmiä. Tässä on kolme eri perustetta, miksi kävi ikävästi, ettei Kummatin koululla voitu aloittaa aamu- ja iltapäivätoimintaa tänä vuonna.

Minä toivoisin, erityisesti lautakuntani alaisilta viranhaltijoilta, että nyt keskityttäisiin ratkaisemaan ongelmia, eikä vain arvostelemaan tehtyjä päätöksiä. Kokonaisuutta tarkasteltaessa, tulee toki myöntää, ettei esillä ollut asia mennyt hyvin, tiedottamista tulee edelleen parantaa ja muuttaa avoimemmaksi sekä selkeyttää. Lisäksi näin myöhään tapahtuvaa päätöksentekoa ei saisi olla ja siksi aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuus tulee ratkaista jo hyvissä ajoin ennen mahdollista seuraavaa hakukertaa. Samalla kaikkia perheitä pitää käsitellä tasa-arvoisesti, tarpeen, elämäntilanteen ja asuinpaikan mukaan.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.