PUHE SIVISTYSTOIMEN JOHDON PÄIVÄSSÄ

Arvoisa ylitarkastaja, hyvät sivistyksen ystävät!

Tervetuloa Raaheen, mukava kun olette tulleet tänne rannikolle teräksen, kullan, tuulen ja myös sivistyksen kaupunkiin. Mitä sivistys on? Joku määritteli asian seuraavasti: kun unohtaa kaiken lukemansa, jää jäljelle sivistys.

Kutsussa tähän tapahtumaan todetaan: sivistystoimessa on paraikaa menossa monia suuria asioita. Näihin ajatuksiin on helppo yhtyä. Olette istumassa kaupunginvaltuustomme istuntosaalissa, nämä tilat omissa kunnissanne aiheuttavat teille viranhaltijoille todennäköisesti huolia, mutta antavat myös mahdollisuuksia. Niin se on myös täällä Raahessa. Tulette pohtimaan tämän päivän aikana uudistuvia opetussuunnitelmia, jotka vaikuttavat merkittävästi koulujen toimintaan antaen samalla henkilöstölle mahdollisuuden laaja-alaiseen ajatteluun oman koulun toimintatapojen ja käytäntöjen uudelleen arviointiin. Tämä päivä ei rajoitu pelkästään kouluasioiden miettimiseen, sillä kirjasto- liikunta ja vapaa sivistystyö ovat mukana päivän ohjelmassa. Meillä Raahessa turvallisuus on yksi opetuslautakuntamme työskentelyä ohjaava arvo. Käytämme aikaa päätöstä tehdessämme usein myös turvallisuusnäkökulmaan. Osa tässä tilaisuudessa mukanaolevista kävi hyvää keskustelua aiheesta viikko sitten Nivalassa ja nyt tässäkin tilaisuudessa esitän teidän tarkastelevan asioita myös turvallisuuden näkökulmasta. En tässä lähde käymää tarkkaa luetteloa läpi, mitä turvallisuudella tarkoitetaan, mutta koulumaailmassa se on helposti nähtävissä niin rakennusten kunnon, koulumatkojen, pihojen, kaverisuhteiden, työyhteisön ja monen muun asian turvallisuusnäkökulmassa. En malta tässä kohtaa olla muistuttamatta, tätä päivää silmällä pitäen, että tästä tilasta pääsee poistumaan kahta reittiä, seuratkaa vain noita vihreitä oven päällä olevia miehiä, ne vievät turvaan.

Kuten aiemmin totesin, olemme Raahen kaupunginvaltuuston istuntosalissa. Maanantain yritimme tehdä päätöksiä myös sivistystoimen osalta, emme onnistuneet ja siksi jatkamme lauantaina. Vaikeassa tilanteessa oleva kaupunkimme joutuu pakon edessä tekemään hankalia päätöksiä, halusimme sitä tai emme. Lohdutuksena tästä näkökulmasta voi todeta, ettemme taida olla yksin vaikeassa tilanteessa, seuranamme on koko julkinen sektori. Pakko siis pyytää teitä miettimään esillä olevia seikkoja myös tässä näkökulmassa tämän päivän asioita läpi käydessänne ja sen uskon teidän tekevänne.

Hyvät läsnäolijat!

Vaikka näkymät ja tunnelmat voivat olla synkeät, on syytä iloon. Minua ilahduttaa suuresti se, että olette nyt tulleet meille vieraaksemme. Olen varmaan kehno isäntä kun joudun poistumaan aivan pian, mutta uskallan luvata teille raahelaista reilua ja ystävällistä meininkiä tämän päivän aikana. Miellä on paljon annettavaa, mutta myös paljon opittavaa toisiltamme, toteuttakaamme siis elinikäisen oppimisen mallia tässäkin asiassa. Tuodaan esille rohkeasti kysymyksiä, mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia yhteiseen tehtäväämme, sivistystoimen vahvistamiseen alueellamme. Meidät on valittu ja tehtäväämme hyväksi havaittu, siksi olkaamme sen arvoiset! Näillä – toivottavasti innostavilla ajatuksilla julistan tämän päivän avatuksi ja toivotan teille jokaiselle antoisaa yhdessäoloa näiden tärkeiden asioiden äärellä, tervetuloa Raaheen!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.