Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Lautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen käsittelemään monipuolista listaa, joka löytyy tästä linkistä: http://gov.raahe.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames ja kävi runsaasti hyvähenkistä keskustelua tässä vuoden yhdessä tärkeimmässä kokouksessa. Lautakunta teki päätöksiä käyttösuunnitelmista, jota hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Opetustoimen käyttösuunnitelman yhteydessä käsiteltiin mm. ap-/ip-toiminnan rahoitusta ja todettiin julkisuudessa olleiden tietojen mukaisesti myös tulevaisuudessa toiminnan olevan mahdollista.

Eniten keskustelua aiheutti kohta 8, jossa äänestyksen jälkeen päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki vuokraisi Parmaco oy:ltä 6 luokkatilaa, jotka sijoitetaan niin, että kaksi siirtoluokkatilaa Jokelan koululle ja 4 siirtoluokkatilaa Harakkamäen koululle. Tämä tarkoittaa, että Jokelassa opiskelee ensi syksynäkin 1-6 luokat ja eskarilaiset kuljetetaan muualle nykyisen käytännön mukaan. Äänin 6-5 hävinneessä esityksessä olisi tilat siirtotilat sijoitettu kokonaisuudessaan Harakkamäelle ja sinne olisivat siirtyneet luokat 3-6 ja eskarilaiset olisivat olleet Jokelan koululla. Nyt tehty esitys toteutuessaan mahdollistaa liikuntatilojen käytön, tähän asti teknisen työn ja liikunnan opintoihin oppilaat ovat kuljetettu Harakkamäelle. Teknisen työn opettamisen selvitetään myös Jokelan osalta, mutta nykyisen tiedon mukaan kuljetus Harakkamäelle tämän oppiaineen osalta jatkuu. Kustannusvaikutus vuositasolla arvioidaan olevan noin 95 000 e ja tällä tehdyllä järjestelyllä on tarkoitus purkaa oppilaspainetta vanhan Pattijoen alueen kouluista.

Kohdassa 12 lautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle uudelleen valmisteluun, palata asiaan tulevaisuudessa.

Kohdassa 16 käytiin myös monipuolinen keskustelu esitetystä aloitteesta ja neljän äänestyksen jälkeen päädyttiin seuraavanlaiseen päätökseen, jossa opetuslautakunta toteaa, että lautakunta ei puutu koulujen järjestyssääntöihin vaan kunnioittaa opettajien, oppilasyhdistysten ja vanhempien näkemystä hyvistä tavoista ja opetusvälineiden käytöstä, lisäksi lautakunta pyytää kouluja toimittamaan järjestyssäännöt lautakunnalle tiedoksi.

Lisäksi pyydän kiinnittämään huomion kohtaa 17, joka mahdollistaa urheiluvalmennuksen ja opiskelun nykyistä paremman yhdistämisen. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä eri seurojen kanssa ja toteutuessaan antaa mahdollisuuden lupaavien urheiluvalmennettavien opiskella edelleen Raahessa, lautakunnan saaman tiedon mukaan tämä koskee tällä hetkellä noin 10 urheilevaan nuorta.

Muut asiat menivät esitetyn mukaisesti ja osa niistä oli tiedoksi saatettavia asioita.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.