VALTUUSTOALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Raahen liikenneturvallisuutta käsiteltiin kaupunginvaltuustossa jokin aika sitten ja yhtenä linjauksena ovat turvalliset koulutiet myös uusien asuinalueiden osalta. Holmintietä ylittävien kouluteiden osalta on tehty turvallisuusaloitteita mm. Kylmäniemen/Iivarinpellon ja Kylmäniemen 2-alueiden suunnasta tulevien pyöräteiden risteykseen ja edelleen Holmintien ylitykseen.

Ehdotan liikenneturvallisuutta parannettavaksi myös Ruottalontien ja Holmintien risteyksessä. Tässä Ruottalon suunnasta alamäkeen johtavassa risteyksessä on myös runsaasti koululaisliikennettä ja Holmintien ajonopeudet, rajoituksista huolimatta, saattavat joillain autoilijoilla nousta. Risteyksessä on kuntalaispalautteen mukaan syntynyt vaaratilanteita ja siksi ehdotan risteyksen turvallisuuden kehittämistä esimerkiksi näkyvyyttä parantamalla sekä mahdollisin tärinähidastein tai muulla turvallisuutta lisäävillä tavoilla

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.