Kouluverkko opetuslautakunnassa

Raahen opetuslautakunta kokousti ja käsitteli mm. koulutilasuunnitelmaa. Pitkällisen keskustelun tuloksena päätettiin esillä olleet asiat yksimielisesti liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Koulutilasuunnitelman liiteaineistoon lisättiin maininta liikuntatilojen tarpeellisuudesta Merikadun siirron yhteydessä ja nimettiin suunnitelmassa olevat Vihannin kaupunginosan koulut. Kokonaisuutena päätös on puhututtanut laajasti kaupungissa. Päätöstä on valmisteltu monipuolisesti eri toimijoiden niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoiden toimesta. Esityslista löytyy alla […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.