Kouluverkko opetuslautakunnassa

Raahen opetuslautakunta kokousti ja käsitteli mm. koulutilasuunnitelmaa. Pitkällisen keskustelun tuloksena päätettiin esillä olleet asiat yksimielisesti liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Koulutilasuunnitelman liiteaineistoon lisättiin maininta liikuntatilojen tarpeellisuudesta Merikadun siirron yhteydessä ja nimettiin suunnitelmassa olevat Vihannin kaupunginosan koulut. Kokonaisuutena päätös on puhututtanut laajasti kaupungissa. Päätöstä on valmisteltu monipuolisesti eri toimijoiden niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoiden toimesta. Esityslista löytyy alla olevasta linkistä, myös muut esillä olleet asiat päätettiin pohjaesitysten mukaisesti.

http://gov.raahe.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Tässä vähän tarkemmin kerrottu päätösten perusteista.

Opetuslautakunta päätti nyt verkosta tarpeidensa mukaan. Seuraavaksi esitystä käsittelee kaupunginhallitus. Suurimpia muutoksia sunnitelman mukaan tapahtuu Jokelan koululle, jossa jatkaa luokat 0-2 ja vanhemmat oppilaat sitten Harakkamäellä ja ensi lukuvuonna 6. lk:n oppilaat Pattasissa. Tämä mm. siksi, että Jokelan koulun oppilaat ovat jo nyt kuljetettu liikuntaan ja käsitöihin Harakkamäelle. Lisäksi Raahe on saanut erityismäärärahaa opetusryhmien pienentämiseen, jota voidaan hyödyntää paremmin kun em. toimenpiteet tehdään. Lautakunta piti myös tärkeänä sitä, että pienimmät lapset voivat lähellä koulussa. Vielä on huomioitava tämän päätöksen ansiosta voidaan myös säästää henkilöstökuluissa, myös lautakunnalle annetun tiedon mukaan terveysviranomainen on arvioinut nykyisten tilojen olevan nykyiselle oppilasjoukolle riittämättömät.

Toinen suuri muutos olisi Merikadun koulun siirtyminen tulevaisuudessa Pitkänkarin peruskorjattuun kouluun. Koulun on ollut yläkoulukäytössä jo aiemmin. Lisäksi Saloisten koulun korjausta pidetään tarpeellisena. Päiväkotien ja koulujen yhdistämisestä on saatu hyviä kokemuksia mm. Kummatissa ja siksi lautakunnan ehdotuksessa päiväkotien rakentamista/saneeraamista (esim. Vihannissa) koulujen yhteyteen pidetään hyvänä ja näin tulevaisuudessa on suunniteltu mm. Antinkankaalla ja puheessa ollen myös Saloisten koulun yhteydessä. Näillä toimenpiteillä voidaan myös toimintaa tehostaa ja vähentää hajallaan olevien päiväkotiryhmien määrää.

Kokouksen jälkeen lautakunta tutustui Antinkankaan koulun Campuksen yksikön tiloihin ja sai katsauksen miten uudet tilat ovat lähteneet toimimaan koulukäytössä.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.