TERVEHDYSPUHE VIHANNIN YHTEISKOULUN 50-VUOTISJUHLASSA

Arvoisat läsnäolijat!

50 vuotta, eikä suotta! Tämä koulu on saavuttanut ns. miehen iän, 50 vuotta. Mutta mitä tapahtui silloin? Maailma oli perin erilainen kuin tänä päivänä. Ei ollut Googlea tai Wikipediaa tai muita tiedon nopeassa hakemisessa auttavia järjestelmiä. Nykyään tiedon hakeminen on helppoa ja siksi minäkin kaivelin historian kirjoja tai oikeammin historian bittiavaruutta tätä puhetta varten.

Puoli vuosisataa sitten tapahtui mielenkiintoisia asioita, Beatles jatkoi maailman valloitustaan, Eurooppa oli jakautunut kahtia, etupiirijaosta kiisteltiin säännöllisin väliajoin. Televisiotoiminta koki suuren muutoksen, maahan tulivat kanavat TV1 ja TV2, myös tietotekniikan saralla saatiin saavutuksia, kun BASIC-ohjelmointikieli keksittiin. Kehitys oli nopeaa ja voimakasta jo silloin, mutta onko maailma siitä muuttunut paljon? Monta tuttua teemaa Euroopan etupiireistä, TV-kanavamuutoksista ja yhtyeiden maailmanvalloituksista ovat uutisten vakioaiheita myös tänään.

50 vuotta sitten täällä paikallisesti tehtiin hyviä päätöksiä, joiden satoa olemme nyt juhlimassa. Juhlan aikana on voitu havaita, että monet tämän koulun oppilaista ovat pärjänneet elämässään ja on suotavaa, että näin olisi myös jatkossa. On kannustavaa olla kuulemassa miten erilaiset valinnat ovat ohjanneet ihmisiä eteenpäin omassa elämässään. Kuten eräässä puheessa todettiin, tämä koulu on ollut hyvä “kasvattajaseura”.

Raahen kaupunki ja Vihannin kunta ovat olleet yhtä nyt reilun vuoden. Monia ajatuksia on ihmisten mielessä liikkunut ja ehkä myös huolta siitä, mitä tuleman pitää. Opetuslautakunnassa olemme vähän aikaa sitten käsitelleet ja saaneet päätettyä osaltamme koko Raahen tulevasta kouluverkosta. Vihannin kaupunginosaa käsittelimme hyvin vähän, sillä jo vanhan kunnan aikana täällä on uskallettu tehdä koviakin ja kipeitä päätöksiä, silloin kun on ollut tarve. Lautakuntamme päätöksen mukaisesti haluaisimme kehittää tästä pihapiiristä Vihannin kaupunginosan keskeistä osaamiskeskusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Toteutuessaan pystymme tehostamaan toimintaamme esimerkiksi yhteisillä keittiö-, liikunta- ja askartelu/käsityötiloilla. Tästä yhteistoiminnasta meillä on hyviä kokemuksia eri puolilta kaupunkia.

Nyt on kuitenkin juhlan aika, me vähemmän aikaa tämän opinahjon kanssa tekemisissä olleet olemme saaneet kattavan kuvan siitä, mitä tässä pihapiirissä tehdään ja miten on opiskeltu viimeisten vuosikymmenten aikana. Katsaus menneeseen on ollut mielenkiintoinen, tuntuu siltä, että tästä on hyvä jatkaa. Meidän tehtävämme on luoda tulevaisuutta, se ei synny itsestään. Tulevaisuuden tekemiseen haastan teidät kaikki nykyiset, entiset ja tulevat tämän koulun ystävät. Edessämme on varmasti vaikeita ja monimutkaisia asioita, mutta uskon meidän selviävän myös näistä tulevaisuuden – kuten nykyään asia verhotaan – haasteista.

Hyvät juhlavieraat, haluan Raahen opetuslautakunnan ja –toimen puolesta tuoda tervehdyksen ja mitä parhaimman onnen toivotuksen tälle juhlivalle koululle. Vaikka vanhemmilla on lapsistaan aina kasvatusvastuu, on myös tällä talolla tärkeä tehtävä tämän alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja elämän eväiden mukaan antamisessa. Onnea ja menestystä siihen työhön!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.