Olihan jo aika päivittää täkin sivustoa opetuslautakunnan asioilla

Istuimme äsken Raahen osaavan opetuslautakunnan vuoden yhdeksännen kokouksen ja asioita päätettiin tästä linkistä: http://gov.raahe.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames löytyvän esityslistan mukaisesti. Kohdassa 3 päätettiin edellisessä kokouksessa pöydälle jääneen opetustoimen 2015 budjettia esittää karsittuna ja nyt esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle. Jäljelle jääneet asiat ovat lakisääteisiä kuten 2. asteen psykologipalveluiden laajententuminen elokuun alussa koskemaan myös toisen asteen opiskelijoita. Lisäksi tietokoneiden päivitykset ovat erittäin tarpeellisia TVT-optuksen kannalta esitetyssä muodossa, tietokoneita voi verrata nykypäivänä oppikirjoihin tietyllä tavalla, kokonaisuutena lisäys tämän vuoden talouarvioon verrattuna olisi noin 385 000 euroa. Karsintaa edellisestä esityksestä oli tapahtunut noin puolet.

Kohdassa 4 käytiin keskustelu vuoden 2014 lisätalousarviosta. Osin lisämäärärahatarve johtuu valtuuston opetuslautakunnan tahdon vastaisesta päätöksestä, jossa Jokelan koulussa jatkoivat luokat 0-5, tämä päätös aiheutti kahden opettajan lisätarpeen ja siksi lisämäärärahatarpeen. Valtuuston päätös edellytti ettei Jokelan päätös saisi aiheuttaa lisäkuluja, mutta niin nyt on käymässä ja siksi tein esityksen ettei lisämäärärahaa myönnettäisi, mutta esitykseni raukesi kannattamattomana.

Muissa esittelletulevissa asioissa keskustelimme Antinkankaan koulun tilanteesta vanhan koulun osalta sekä Merikadun koulun tilanteesta, molemmissa keskustelun aiheena olivat sisäilma-asiat. Näiden asioiden käsittelyä jatkettaneen lautakunnan seuraavassa kokouksessa 15.10.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.