Puhe Kopsa II-tuulivoimipuiston avajaisissa

Arvoisat läsnäolijat, hyvät naiset ja herrat!

”Energiaa, sitä me tarvitaan!” – huudahdus voisi olla ollut innoittaja kun aikanaan pohdittiin tuulivoimaloiden sijoittumista Raaheen vuosia sitten. Valtion myötävaikutuksella ja voimayhtiöiden toimesta meillä on annettu mahdollisuus kehittää tuulen hyötykäyttöä ja olemme täällä Perämeren rannoilla ottaneet tämän tarjotun tilaisuuden vastaan. Tuulta meillä riittää ja jos ei tuule, niin sitten myrskyää, on joku veistellyt tässä asiassa.

Tuulivoiman käyttö on kannatettavaa ja se on sitä kovasti peräänkuulutettua vihreää energiaa. Oma kotitalouteni käyttää 100 prosenttisesti tuulisähköä, se on ollut jo vuosia selvä asia. Omilla henkilökohtaisilla valinnoilla tehdään tekoja, ei suurilla puheilla. Raahe alueineen on nousemassa Suomen sähköenergian tuotannossa kohisten suuremmille teholuvuille vuosi vuodelta. Tuulivoiman lisäksi alueellemme on rakentumassa todella suuri energiantuotannon yksikkö. Ydin- ja tuulivoima eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Siksi on ollut erinomainen asia, että molempia hankkeita on voitu viedä eteenpäin, vaikka mielipiteitä molemmista sähköntuotantomuodoista on riittänyt ja tulee riittämään.

Sähkön tuotannon kotimaisen omavaraisuusasteen kasvattaminen, tuontisähkön sijaan, on suositeltavaa ja tähän tarpeeseen vastaavat osaltaan nämäkin, nyt juhlimamme, Kopsa II tuulivoimalat, muista alueen nykyisistä ja tulevista voimaloista puhumattakaan. Puhuri Oy on tehnyt yhteistyötä kaupungin ja sen asukkaiden kanssa, esiintyneitä ongelmia on pyritty aktiivisesti ratkomaan. Mielipiteet puolin ja toisin on otettu huomioon ja siksi päätöksenteossa on voimalahankkeita ollut helppo viedä eteenpäin, siitä kiitos kaikille.

Energian tuotanto herättää monia erilaisia mielipiteitä, on sitten kyseessä mikä tuotantotapa tahansa. Voimalarakentaminen muuttaa ympäristöä, mutta tarpeeseen. Julkisessa keskustelussa saa usein havaita kriittisiä kommentteja tuulivoimahankkeista, niitä pitää myös sietää ja kunnioittaa. Mutta sama myös käänteisesti, kriittisten kommenttien esittäjiltä toivoisin aina myös aitoja vaihtoehtoja, sillä keskustelu päättyy usein siihen kun kysytään, mistä säästäisit itse sähköä? Hiljaisempia ovat olleet vastaukset. Olemme tottuneet käyttämään sähköä ja siksi tulee sietää myös, että sitä pitää jossain tuottaa ja meillä on siihen täällä hyvät olosuhteet ja siksi niitä kannattaa hyödyntää.

Nyt juhlimamme tuulivoimapuisto monipuolistaa myös alueemme elinkeinorakennetta ja osaltaan luo, moneltakin kannalta ajateltuna, hyvinvointia alueellemme. Siis hyvä kun valitsitte Raahen!

Mina damer och herrar!

Det är trevligt, att hälsa ni alla här invignigen av Kopsa II vindkrafpark. Krafkomppaniet behöver vind och här i Brahestad har vi den. Vårt landet utnytjar elekriskt ström mera och mera, därför vi behöver olika sätt att tillverka strömen för användare. Vindkraften är miljövänlig, men naturligtvis vindkrafturbiner utmärkar långt och nårga invånare tycker inte om sina boplatserna förändrar. Denna frågor man har sprätte, också i vår staden. Puhuri har varit bra samarbetspartner med Brahestad. Vi har arbetat tillsamma och jag hoppas att vi kan jobba tilsammas i framtiden också. Nu vi har festen och jag önskar, att vi har sådant kalaset i framtiden!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.