Ikäihmisten messujen avauspuhe

Arvoisat messuvieraat, hyvät naiset ja herrat!

Olemme avaamassa ikäihmisten messuja, pohdiskelin asiaa monelta kantilta ja tulin siihen tulokseen ettei pitäisi puhua iästä tai vanhuudesta, otetaan siis käyttöön uusi termi ja todetaan olevamme avaamassa kokeneiden ihmisten tapahtumaa eli nyt alkava, viralliselta nimeltään Ikäihmisten messut saavat heti pohdittavakseen uuden nimiesityksen, ei kuitenkaan ole pakko vaihtaa, jos ette tahdo. Teillä elämää jo pitempään nähneillä ihmisillä on paljon kokemusta eri asioista, siksi ajattelin ehdottaa nimenharkintaa järjestäjäorganisaatiolle. Yhtä kaikki, paikalla on elämänkokemusta runsaasti ja olisinkin haastamassa teitä tuomaan vielä omaa osaamistanne yhteisen hyvän käyttöön. Monen paikalla olevan elämän aikana on sattunut monia tapahtumia, joihin on mahtunut ilon ja surun kyyneliä. Teillä on ollut nähdä miten maamme ja kaupunkimme on kehittynyt vuosikymmenien saatossa. Moni asia on epäilemättä paremmin kuin ennen monesti me nykyajan ihmiset, jo keski-ikään, ainakin virallisen kriteeristön, mukaan ehtineet, murehdimme joskus aika pienistä asioista kun niitä tarkemmin pohtii ja tutkii historiaa tai vaikka katselee ympärilleen. Teidän kokemustanne voisi siis hyödyntää mm. asioiden oikeisiin mittasuhteisiin saattamisessa.

Tänään olemme avaamassa ikäryhmällenne suunnattua tapahtumaa. Voidaankin esittää kysymys miten ympäristö reagoi siihen, että ikää karttuu ja välttämättä ei enää jaksa ja kykene tekemään kaikkea sitä mitä ennen pystyi? Tilanne voi olla uusi itselle, mutta myös läheisille. Miten toiminnoissa ja arjen askareissa muuttuva tilanne voidaan ottaa huomioon? Yksi tällainen mahdollisuus löytyy kodista, miten koti pysyy asuinpaikkana vaikka ikää kertyykin päivä päivältä. Vastaus tähän voisi olla teknologian hyödyntäminen.

Tapasin viime viikolla ikinuoren Aira Samulinin ja hän kertoi meille paikalla olleille mielenkiintoisista ratkaisuista, siitä miten hän on rakentanut itselleen älykästä kotia teknologian avulla. Jotkut vaihtoehdot saattoivat tuntua melko yllättäviltä, mutta silti varsin yksinkertaisilta ja helposti toteutettavilta. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi jääkaapin ovitunnistin, jolla voi seurata onko asukas muistanut syödä ja vuoteessa liiketunnistimet eli noustaanko vuoteesta ylös ja liikutaanko huoneessa. Mikäli jokin kriteeri ei täyty saavat lähiomaiset muistutuksen matkapuhelimeen siitä, että tulisi ottaa yhteyttä ja tarkastaa asukkaan vointi. Aira puolestaan nauroi, että hän on sen verran liikkuvaa mallia, että ei aina muista ilmoittaa läheisilleen milloin lähtee matkalle ja se aiheuttaa joskus näin huolta. Mielestäni tässä on yksi hyvä ratkaisu tulevaisuuteen kun kokeneemman väen määrä lisääntyy meillä ja muualla.

Voisikin olla paikallaan kehitellä alueellemme jollain projektityyppisellä ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä esimerkiksi nykyaikainen ikääntyvälle väestölle kokeilevia asumisvaihtoehtoja, jossa tarkoituksena on omassa kodissa pärjääminen mahdollisimman pitkään. Kodit sallisivat arkiset, jo pienet unohdukset ja tarjoaisivat esteettömyyttä liikkumiseen. Meillä Raahessa on osaamista esimerkiksi muistipoliklinikan sekä vanhemman väen neuvolatoiminnasta ja niillä on saatu hyviä tuloksia. Voidaankin siis ajatella, että alueellamme on intoa ja osaamista jo olemassa innovatiivisiin kokeneemman väestönosan elinolojen kehittämiseen. Nämä järjestetyt messutkin ovat myös yksi osa toimintaa, että mahdollisimman moni saisi nauttia ansaitsemistaan eläkepäivistä virkein ja turvallisin mielin ja niinpä on paikallaan toivottaa: Hyvää messupäivää kaikille!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.