Ajatuksia vaaliviikolle

Ensi sunnuntaina on jälleen kansanvallan juhlapäivä, vaalit. Saamme vapaassa maassa valita päättäjät kotikaupunkimme valtuuston päättämään asioista, jotka tulevat lähelle meitä jokaista. Raahessa on tekemisen meininki vallalla ja nyt olemme löytäneet yhteisen päämäärän. Tästä on siis hyvä jatkaa. Taloustilanteemme on ollut pitkään vaikea, mutta olemme saaneet käänteen parempaan suuntaan. Tulomme riittävät menoihin ja säästöönkin jää jotain. Päätökset eivät aina ole olleet helppoja, mutta niitä on ollut pakko tehdä ja niissä on onnistuttu ja sitouduttu, yhdessä. Tämä ei kuitenkaan anna mahdollisuutta löysiin puheisiin tai suuriin lupauksiin, ei edes vaalien alla, sillä tarkkuutta tarvitaan jatkossakin. Olemme uskaltaneet tehdä ulkoisesti uudistavia ratkaisuja, uudet, merelliset asuinalueet antavat ihmisille mahdollisuuksia asettua asumaan upeille paikoille eri puolella kaupunkia, mutta myös maaseudulle. Uskomme siis vahvasti tulevaan, sillä suunnittelut koulu- ja monipalvelukeskushankeet eri puolella kaupunkiamme ovat osoituksia siitä! Raahen hallintoa on uudistettu, palvelemaan nopeammin ihmisiä ja siten kuntalaislähtöisyys paranee. Eräänä kärkihankkeena on yritysmahdollisuuksien parantuminen kaupungissamme. Olemme rohkeasti kaavoittaneet lisää tilaa kaupunkiin. Näillä keinoin voidaan tehdä elinkeinopolitiikkaa ja sitä kautta saada työllisyys paranemaan. Se ei tapahdu tietenkään yksin kaupungin toimesta, vaan yhteistyö elinkeinoelämän ja kaupungin kesken on äärimmäisen tärkeää. Mielenkiinnolla odotan uutta tukijalkaamme eli matkailua. Erilaisten ponnistelujen ja osaavien tekijöiden tuloksena olemme saaneet näkyvyyttä upean saaristomme ja luonnon osalle. Onnistumisia tarvitaan jatkossakin, siksi siihen kannattaa luottaa niihin toimijoihin, jotka pystyvät tekemään työtä yhdessä kaupunkilaisten parhaaksi myös jatkossa.

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.