Juhlapuhe uudistetun nuorisokahvila Cupin avajaisissa 12.2.2019

Arvoisat juhlavieraat, hyvät läsnäolijat!

Lähdin suunnittelemaan tätä puhetta todella syvällisesti, toivoakseni ei kuitenkaan lopputulos ole kovin syvältä. Otin nimittäin käteeni, tai no jos ihan tarkkoja ollaan ruudulle, nuorisolain muutaman vuoden takaisen uudistuksen selitykset. Kun nuorista puhutaan, niin sillä tarkoitetaan alle 29-vuotiaita ihmisiä, meidän alueella tuota ikäryhmää edustaa suhteellinen kattava osa väestöstä. Tuohon ikäryhmään mahtuu todella monessa eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Toiset ovat jo ehtineet perheensä perustamiseen ja ammattiin, on asuntolainaakin haettu. Toiset ikäryhmän edustajista hieman vielä hakevat paikkaansa, kuka sen löytää helpommin, kuka puolestaan monen mutkan ja joskus jopa kolhujen kautta. Viimeisimmät, nyt tämän lain piirissä olevat nuoret ovat laman alle syntyneitä, vuonna 1990. Maailma on silloin ollut todella erilainen. Historian kirjoista on mahdollista nähdä mitä silloin tapahtui ja tälle kyseisellä päivällä on kerrottu tapahtuneen ainakin yksi nuorisoa yhdistävä tapahtuma, sillä Super Mario Bros 3 peli on julkaistu tasan 29 vuotta sitten.

Raahessa on nuorisotyöllä pitkät perinteet. Työ on ollut monenlaista, aina se on tähdännyt nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemiseen yhteiskunnassa. Moni paikallinen toimija on käyttänyt paljon aikaansa tässä työssä, tehden palkkatyötä tai nauttien vapaaehtoisesta toiminnasta. On kyse sitten millä tavalla tahansa mukana olemista, on työ kantanut hedelmää ja paljon hyviä tarinoita on saatu kuulla ja nähdä, siitä kiitos. Aina välillä, kun pohtii tapahtumia meillä ja muualla tai katselee vaikka sosiaalisen median keskustelua, niin voi hyvillä mielin todeta, että monia asia meillä on tehty. Muualla vasta haaveillaan, mutta huomaammeko itse omat saavutuksemme? Tähän mennessä on muisteltu tämänkin juhlan aikana taatusti monia sattumuksia, mitä vuosien aikana on tapahtunut. Kaikki ei luonnollisesti ole vielä valmista ja nuorten eteen on työtä tehtävä edelleen. Kuitenkin työmuodot ja siinä mukana myös resurssit on syytä arvella uudelleen säännöllisesti ja miettiä miten pitkässä juoksussa asiat etenevät. Tähän pitkäjännitteisyyteen liittyen tuleekin mieleen taannoin erää paikallisen, pitkäaikaisen vaikuttajan, nuorisoasianneuvos Mauri Pirilän vuosien takainen kannustus minulle. Se meni näin, kuule Jarmo kunnallishallinto on kestävyyslaji. Monesti tuo oppi on mieleen näiden vuosien aikana tullut, sillä on se ajankohtainen edelleen. Tämäkin työ siis tähtää kauas.  

Nuorisopolitiikka, ehkä kuulijakunnan mielestä tylsä sana, mutta kuitenkin se on nuorten kasvu-ja elinolojen parantamista. Tämä on työ, jossa eivät ehkä nopeat tulokset ole heti näkyvissä, mutta sitkeys ja asiaan uskominen ovat hyvän tekijän tärkeitä ominaisuuksia. Työ edellyttää niin ikään uskoa tekemiseensä, mutta myös muiden hyväksyntää ja kannustusta tehtävään. Tärkeä tehtävä on myös sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantaminen eli se, että ymmärtäisimme paremmin toisiamme. Koko lain hengen tärkein asia on kuitenkin mielestäni tarkoitettu ja mainittu nuorten omaehtoinen toiminta. Meillä Raahessa on tästä aivan erinomaisia näyttöjä, kuinka nuoret ihan itse ovat luoneet näköistään toimintaa. On mm. Sulattoa ja nyt tämä jo pitkän iän, ei ihan tässä paikassa, mutta nyt tähän siirtynyt Cuppi. Kun hanketta vuosituhannen alussa alettiin pohtia silloisten nuorisovaltuustojen, huomatkaa, että Raahe ja Pattijoki ovat joskus olleet eri kuntia, toimesta, riitti asian ympärillä monenlaisia mielipiteitä, luonnollisesti puolesta ja vastaan. Osallisuus oli kuitenkin kantava teema ja kuten pitkäaikainen nuorisovaikuttaja Jarno Moisala kirjoittaa hankkeen historiasta Raahen ja Pattijoen nuoret tarvitsevat tekemistä. Tähän pyyntöön vastaavat kuntien nuorten valitsemat nuorisovaltuustot yhteisprojektillaan projektin työnimellä nuorisokahvilan saamiseksi Raaheen. Nuorten toiveita kahvilan toiminnan suhteen selvitettiin helmikuussa 2001 molempien kuntien yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toteutetulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi tuolloin noin 1500 oppilasta. Hanke saikin nuorten varauksettoman kannatuksen ja lupauksen osallistumisen kahvilan pyörittämiseen. Alueen nuorisovaltuustot ottivat kannettavakseen kahvilahankkeen suunnittelun ja toteuttamisen. Tämä asia on ollut kantava ajatus edelleen ja kun nyt näihin uusiin tiloihin nyt on siirrytty, on jälleen tarvittu nuorten ajatuksia sekä päätöksiä asioiden osalta.

Olen osaltani erittäin ylpeä niistä nuorista, jotka ovat olleet mukana tekemässä tätä työtä ja todella olleet mukana. Perusteita kahvilan perustamiselle historian kirjoituksista on nähtävissä ja näillä ajatuksilla on hyvä jatkaa edelleen. Nuorisokahvila antaa nuorille kaduilla lojumista paremman tavan viettää aikaa ja kuluttaa iltoja, opettaa nuoria ottamaan vastuuta elämästään antamalla mahdollisuuden osallistua itse toimintaan ja osoittamalla että nuoria arvostetaan ja että heihin luotetaan. Kahvilalle annettiin tehtäväksi myös toiminen taustavaikuttajana erilaisten nuorisolle suunnattujen kulttuuri- ja raittiustapahtumien suunnittelijana sekä toteuttajana. Kahvilatoiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä parhaimmillaan, todetaan perustamiseen tähtäävissä suunnitelmissa, niin ikään sen toivottiin muuttavan nuorten mielipiteitä Raahesta positiivisempaan suuntaan.

Tässä on ehkä jossain määrin onnistuttu, sillä joku aika sitten raahelaiset nuoret kokevat kotikaupunkinsa kohtuullisen hyväksi paikaksi asua, näin meille kertoi nuorten oloja kartoittanut tutkimus. Omasta kokemuksestani voin todeta, että suhde kotipaikkakuntaan on aina hieman erilainen. Nuorena arvostaa toisia asioita ja ikää karttuessa muita asioita. Jokaisella meillä on kuitenkin kotiseutu ja on suhde millainen tahansa, muistoja ei voi kukaan viedä. Kotiseutu, kotimaa, ovat asioita, joita ei kukaan voi unohtaa. Kävin viime viikonloppuna Helsingin yliopiston pohjois-pohjalaisen osakunnan vuosijuhlassa viemässä Raahen tervehdyksen puheen muodossa. Siinä kerroin, myös tämän kotiseutuasian. Nuoruuteen kuuluu erilaisten asioiden kokeilu, elämään opettelu, paikan hakeminen. Moni teistä nuorista pohtii sitä, että lähden muualle. Hyvä, kannattaa käydä katsomassa, mutta aina kannattaa miettiä myös palaamista. Tervetuloa siis takaisin, kun siltä tuntuu. Kaikki teistä eivät sitä kuitenkaan palaa tänne, sillä elämän uudet suunnat tarjoavat aina mahdollisuuksia, siinäkään ei ole mitään väärää. Tärkeintä on, että tekee kuin oikein on ja hyvälle tuntuu.

Tähänkin taloon on uusia toimintamuotoja myös mietitty, sillä uudistuminen on paikallaan aina. Mielenkiintoinen työmuoto osallistumiseen on tähän samaan rakennukseen valmisteilla oleva mopotalli. Itselläni on ollut ilo kuunnella parikin esittelyä tästä hankkeesta. Asialle tuntuu olevan kysyntää ja halua, joten toivottavasti tämäkin hanke etenee suotuisasti. Toteutuessaan tämä talo onkin oiva esimerkki miten tiloja saadaan uudelleen käyttöön kun jotkut toiminnot ovat loppuneet, mutta uudet alkaneet. Samalla tämä kokonaisuus jatkaa meillä Raahessa hyväksi havaittua tapaa nuorten osallistumisesta. Näitä esimerkkejä luettelin jo tuossa aiemmin. Mopotalli on oiva jatkumo tälle kokonaisuudelle, toivotan siis menestystä valmisteluun.

Raahe on ylpeä nuoristaan ja meillä jo pitkää ja maineikkaasti toiminut Nuorisovaltuusto, johon täälläkin paikallaolevista on yhteys tavalla tai toisella. Onkin tärkeää, että mukaan tulevat ja jo mukana olevat nuoret kokevat pystyvänsä vaikuttamaan heitä koskevissa asioissa. Ensimmäisten vuosiensa aikana nuorisovaltuusto otti tavakseen julkaista kannanottoja ja mielipiteitä nuoria koskettavista asioista, kuten vaikkapa kaavoituksesta. Tälläkin hetkellä kaupungissamme on menossa useita kaavahankkeita, näin vihjeeksi se sanottakoon eli nyt voi sanoa ja vaikuttaa. Vaikuttaminen on kuitenkinteidän nuvalaisten tärkein tehtävä. Edellinen kuntalain uudistus antoi tälle toimielimelle entistä virallisemman aseman. Jokunen vuosi sitten olin Kuntaliitossa paikalla, taisi olla nyt tämän voimassa olevan lain jonkinlainen kuulemiskeskustelu, en ole varma, mutta kun väelle tuli selväksi, että olen Raahesta, niin kokemusten ja tiedon jakaminen tavastamme toimia sai paljon kiitosta eli hyvä te, hyvä me!

Hyvät nuoret ja muut läsnäolijat! Näillä ajatuksilla haluan kannustaa teitä kaikkia tekemään työtä yhteisen kaupunkimme eteen, meillä jokaisella on oma tehtävämme. Se tehtävä voi olla joskus helppo, joskus raskas, mutta toivottavasti ei koskaan tylsä. Runsaasti käyttöä tälle tilalle ja intoa osallisuuteenne raahelaisten nuorten hyväksi!

Comments are closed.

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.