Lisää kuvia

Lisäilty muutamia vanhempia kuvia jälleen Kuvia-sivulle

Raahe tarvitsee energiastrategian

Erilaisissa luottamuselimissä ja tiedotusvälineissä keskustellaan ajoittain energian riittävyydestä ja kustannuksista. Tulevaisuuden ratkaisut, erilaisten käytössä olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen takaavat huolettomamman huomisen energian saatavuutta ja riittävyyttä mietittäessä. Kysymykset energian hinnan noususta, omavaraisuudesta, öljyriippuvuus ja tuontienergian käyttö ovat asioita, joita tulee pohtia jatkossa entistäkin tarkemmin. Koko Suomelle omat velvoitteet antavat myös päästöoikeuksien ympärillä tapahtuvat haasteet, miten selvitä hyvinkin […]

Kuvia lisätty

Kuvia lisätty. Katso yläreunan ”Kuvia” välilehden alta uusimmat kuvat.

Yhteiseloa

Keskustelu seutukuntamme eri kuntien yhdistämisestä on noussut pienen tauon jälkeen jälleen otsikoihin. Hanke on sinänsä erittäin kannatettava ja kenties tulevaisuudessa varsin tarpeellinenkin, turvataksemme ne palvelut joita kuntalaiset tarvitsevat. Mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu väkisin ja siksi mahdollisen yhteiselon selvittäminen tulee tehdä hyvässä yhteistyössä, myös pienempiä kuunnellen. Raahen seudulla on kokemusta kuntien yhdistymisistä. Vuosien, jopa vuosikymmenienkin […]

KESKUSTAN JA KRISTILLISDEMOKRAATTIEN RYHMÄPUHE VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEEN

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat sekä muut paikallaolijat! On tullut jälleen se aika vuodesta, jolloin valtuusto kaupungin korkeimpana päättävänä elimenä pääsee kommentoimaan mennyttä vuotta. Miten kaupunkilaisten maksamat veroeurot ovat käytetty? Raahen kaupungin taloutta on hoidettu hyvin, tilinpäätös on jopa poikkeuksellisen hyvä. Verotulot ovat kehittyneet varsin suotuisasti, jopa odotuksiakin paremmin. Menneillä euroilla on pystytty tarjoamaan kaupunkilaisille varsin […]

Aloite kevyenliikenteen väylän suunnittelun käynnistämisestä ja rakentamismahdollisuuksien selvittämisestä Malmitien varteen välille Kopsa – Honganpalo:

Vihannista Raahen suuntaan tehdyn siirtoviemärin takia Malmitien varteen on tehty maansiirtotöitä ja metsää on raivattu usean kilometrin matkalta tien varresta. Tulevien vuosien aikana on erilaisista Raahen alueelle suunnitelluista hankkeista, kuten kultakaivos, odotettavissa Malmitien liikenteen vilkastumista ja nykyinen kapea tie, ainakin kevyelle liikenteelle, voi muodostua vaaralliseksi. Tavoitteena on myös ihmisten liikunnan lisääminen ja siihen esimerkiksi pyöräily […]

Aloite matkailuopasteiden lisäämisestä

Tulevana kesänä Raahella on hyviä mahdollisuuksia tarjota palveluita matkailijoille, joita kaupunkiin on erilaisiin tapahtumiin saapumassa. Kaupungistamme löytyy toimijoita, jotka tarjoavat monenlaisia elämyksiä kuten esimerkiksi kulttuuria Pekka-teatterissa tai vaikkapa merimaisemia melontaretkellä Raahen lähivesillä, näin joitain mainitakseni. Ennen tulevan kesän alkua ovatkin matkailuopasteet syytä virittää palvelemaan tänne saapuvia matkailijoita ja siksi kunnioittaen ehdotan, että Raahessa kehitetään matkailuopasteita […]

Valtuustokysely koulu- ja työpaikkakiusaamisen ehkäisystä

Kiusaaminen yleistynyt peruskouluissa ja työpaikkakiusaaminen piinaa yhä yli sataatuhatta ihmistä ovat sanomalehtien otsikoita viimeisen viikon ajalta. Koulun ja kunnan koolla ei ollut vaikutusta kiusaamisen yleisyyteen. Vain noin neljäsosa tutkituista ilmoitti, että kiusaamiseen on puututtu kouluissa. Kiusaamista ei ole saatu kitkettyä myöskään työpaikoilta. Työterveyslaitoksen selvityksissä reilut satatuhatta työntekijää kokevat olevansa jatkuvan työpaikkakiusaamisen uhreja. 1950-luvulla kiusaamista ei […]

Aloite Kylmäniemen uimarannan kunnostamisesta

Raahelaiset ovat vuosikymmeniä käyttäneet uimarantanaan Kylmäniemen uimarantaa. Nykyinen kaupunkisuunnittelu on lisännyt Kylmäniemen uimarannan läheisyyteen nousseita asuntoalueita ja uimaranta palvelee näiden uusien alueiden lisäksi myös vanhempien asuntoalueiden asukkaita. Saadun kuntalaispalautteen mukaan nykytilanteessa ranta on päässyt rapistumaan. Ehdotan kohteliaimmin, että rannan siivoukseen ja alueen kunnostukseen varattaisiin määräraha. Ehdottamieni toimenpiteiden jälkeen alue pystyisi palvelemaan kaupunkilaisia nykyistä paremmin.

MUUTOSESITYS TALOUSARVIOON RAAHE-LISÄN KÄYTTÖÖN OTTAMISESTA

Kuten aikaisemmin viittasin, olisi nyt tilaisuus ottaa merkittävä edistysaskel lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi, siihen on ainutlaatuinen mahdollisuus tänä iltana. Esitän, että Raahessa otetaan tulevana vuonna käyttöön ns. Raahe-lisä. Tämä tarkoittaa, että kuntalisä otetaan käyttöön 1.8.2008. Se on erityisesti pienimpien lasten kotihoitoon kohdentuva harkinnanvarainen tuki, joka maksetaan lakisääteisen tuen lisäksi. Kuntalisä olisi päivähoidon vaihtoehto raahelaisille lapsiperheille ja […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.