VALTUUSTOALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Raahen liikenneturvallisuutta käsiteltiin kaupunginvaltuustossa jokin aika sitten ja yhtenä linjauksena ovat turvalliset koulutiet myös uusien asuinalueiden osalta. Holmintietä ylittävien kouluteiden osalta on tehty turvallisuusaloitteita mm. Kylmäniemen/Iivarinpellon ja Kylmäniemen 2-alueiden suunnasta tulevien pyöräteiden risteykseen ja edelleen Holmintien ylitykseen. Ehdotan liikenneturvallisuutta parannettavaksi myös Ruottalontien ja Holmintien risteyksessä. Tässä Ruottalon suunnasta alamäkeen johtavassa risteyksessä on myös runsaasti koululaisliikennettä […]

VALTUUSTOALOITE KIRJASTON KEHITTÄMISESTÄ

Raahen kirjaton uudistaminen on hyvässä vauhdissa ja kirjastopalvelut ovat kehittymässä kaupungissamme. Raahen alueella on jatkokoulutusmahdollisuuksia moneen ammattiin. Myös ammatillisen korkea-asteen (AMK) ja tiedekorkeakoulujen opiskelijoita on kaupungissa suorittamassa joko nuorisoasteen tutkintoa tai henkilöt opiskelevat aikuiskoulutuksessa, lisäksi jatkotutkinto-opiskelijoita on olemassa. Kaikkia näitä opiskelijoita yhdistää se, että he tarvitsevat runsaasti kirjastopalveluita opintojen edistämisessä. Siksi ehdotan, että Raahen kaupungin […]

VALTUUSTOALOITE LIIKENNETURVALLISUUDESTA

Raahen alueen liikenneturvallisuussuunnitelmassa on käsitelty monia erilaisia parannusehdotuksia. Moni hanke olisi hyvä toteuttaa, sillä liikenneturvallisuudessa on kehitettävää edelleen. Raahen kaupungilla ei ole mahdollisuuksia todennäköisesti suuriin satsauksiin ja siksi ehdotan, että kaupunki kiirehtisi valtion vastuulla olevia turvallisuushankkeita. Esimerkiksi valtatie 8, Rautaruukintien ja Ketunperäntien risteyksen jo suunnitelmassakin ehdotettua parannusta tulisi edistää. Suunnitelmassa mainitaan risteysalueen nopeusmuutoksesta sekä leventämisestä […]

VALTUUSTOALOITE ASUINALUEIDEN KIERRÄTYKSEN KEHITTÄMISEKSI

Pientalovaltaisilla alueilla jätteen lajittelua tulee kehittää. Monilla asuntoalueilla on siellä täällä jätepaperien kierrätyslaatikoita, mutta osa niistäkin on suljettuna. Kartongin, pahvin ja metallien kierrätyspisteitä on harvassa ja myös jätelasin kierrätysmahdollisuudet ovat riittämättömät. Tällä hetkellä ympäristötietoiset raahelaiset joutuvat viemään kierrätysjätteensä harvoihin keräyspaikkoihin, jotka puolestaan pursuavat jätettä. Tästä seuraa helposti se, ettei ihminen viitsi nähdä vaivaa ja kierrättää. […]

VALTUUSTOALOITE NUORTEN KESÄTYÖMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMISEKSI

Taannoin Raahen kaupungissa tavoitteeksi määritelty linjaus nuorisotyöttömyyden poistamisesta on erinomainen ja kannatettava. Kuluvana kesänä kuitenkin moni työhaluinen nuori on jäänyt vaille kesätyöpaikkaa. Monia erilaisia toimintatapoja on mietitty siihen, miten työllistäminen nuorten osalta tulisi helpommaksi, mutta vielä ei ole päästy täysin tavoitteeseen, sillä tekemätöntä työtä on paljon jäljellä. Esitänkin siksi kunnioittaen tutkittavaksi myös seuraavanlaista mahdollisuutta, voitaisiinko […]

VALTUUSTOALOITE KAUPUNKISTRATEGIAN PÄIVITYSTYÖSTÄ

Raahen kaupungin strategia on hyväksytty valtuustossa toukokuussa 2010. Paljon on kuitenkin ehtinyt tapahtumaan parin kuluneen vuoden aikana. Strategian ei tulisi vain paperi jossain. Yhteisesti hyväksyttynä, sen tehtävänä on ohjata kaupungin ja sen päätöksentekoelimien toimintaa. Strategia ei ole, eikä saa olla ”kiveen hakattu” paperi vaan sitä tulee päivittää vuosittain. Ehdotankin kunnioittaen strategiatyöryhmän kokoontumista tehtävänään: pohtia, tarkastaa […]

VALTUUSTOALOITE TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Historiallisen kokouksen loppuosalla haluan jättää käsiteltäväksi seuraavan aloitteen. Raahen kaupungin jätevesien puhdistamon purkuputki on johdettu merelle ja pakkasista huolimatta talviaikaankin jäät putken pään alueella ovat olleet heikkoja. Vaaratilanteita mm. alueella hiihtäville ja muilla jäällä kulkijoille on palautteen mukaan päässyt syntymään. Ehdotan kunnioittaen tulevaa talvea silmälläpitäen putken purkuaukon merkitsemistä nykyistä paremmin pinnalle ja samalla asiasta tiedottamista […]

VALTUUSTOALOITE: RAAHEN KAUPUNKI SOSIAALISEEN MEDIAAN

Sosiaalinen media on ollut esillä viime aikoina monessa suhteessa. Se on nykyaikainen tapa pitää yhteyttä, joka on suosittu erityisesti nuorten keskuudessa. Julkiseen hallintoon sosiaalinen media, kuten esimerkiksi facebook ja twitter, on myös tulossa vauhdilla. Muodostamalla erilaisia ryhmiä, joihin käyttäjät pystyvät liittymään, saadaan tiedotettua erilaisia nopeastikin koko käyttäjäkunnalle. Näillä perusteilla esitän kunnioittaen, että selvitettäisiin mahdollisuudet ja […]

VALTUUSTOALOITE VALTUUSTOTYÖSKENTELYN KEHITTÄMISESTÄ

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päätöksentekijä ja siksi valtuuston olisi hyvä pystyä keskustelemaan erilaisista asioista myös erilaisten seminaarien ja kyselytuntien muodossa. Keskustelua ja erilaisia mielipiteitä ovat aiheuttaneet viime aikoina mm. koulujen kunto ja terveydenhuolto. Samanaikaisesti valtuuston virallisia kokouksia on peruttu asioiden puutteessa. Usein valtuutetut pääsevät ottamaan erilaisiin asioihin kantaa vasta talousarvion päätösvaiheessa ja se on monessa […]

VALTUUSTOALOITE KAUPUNGIN VALAISTUSSUUNNITELMAN TEKEMISEKSI

Ehdotan Raahen kaupungille tehtäväksi valaistussuunnitelmaa. Suunnitelman tarkoituksena olisi luoda energian säästöä sekä parantaa turvallisuutta niillä alueilla, joilla esimerkiksi katuvalaistus on puutteellinen. Samalla ennakoitaisiin myös tulevia valaistuksen tarpeita kaupunkimme koko alueella sekä vastattaisiin tulevaisuuden kiristyviin energiavaatimuksiin. Monet suomalaisista kaupungeista ovat valaistussuunnittelun jo aloittaneet ja se on tuottanut tulosta viihtyisämmän ja turvallisemman kaupungin kehittämisessä. Raahen alue on […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.