VALTUUSTOALOITE/KYSYMYS BOMBA-TALON KÄYTÖSTÄ

Raahen kaupunki remontoi vain muutama vuosi sitten Bomba-talon Piehingissä Lännenrannan leirikeskuksessa. Talo on suunniteltu leiri- ja kokoontumistilaksi, siellä on myös mahdollista järjestää eri tilaisuuksia, kuten kerhoja lapsille ja nuorille, erilaisia piirejä ja kokoontumisia alueen asukkaille. Matka talolle on pääliikenneväyliltä suurimmaksi osaksi valaistu. Palautteen mukaan rakennus ei ole talvisin käytössä, mutta siellä on kuitenkin pystytty järjestämään […]

VALTUUSTOKYSELY VELANHALLINTAOHJELMASTA

Onko Raahen kaupungille suunnitelmissa velanhallintaohjelmaa ja miten mahdollista ohjelmaa toteutetaan? Kaupungissamme on tehty valtuuston myötävaikutuksella lukuisia investointeja ja suurin osa hankkeista on tehty velaksi. Kaupunkimme velkaantuminen on myös tulevaisuudessa kasvussa. Onko kaupunginhallitus tai sen alainen riskienhallintajaosto valmistellut tai suunnitellut valmistelevansa kaupungille minkäänlaista velanhallintaohjelmaa? Kaupungillamme on toki omaisuutta velan vastineeksi olemassa osittain, eli olemme paremmassa asemassa […]

VALTUUSTOKYSYMYS ALUENOPEUSRAJOITUSALUEEN LAAJENTAMISESTA

Saamieni tietojeni mukaan uusille, jo toteutetuille ja suunnitelmissa oleville, asuinalueille on suunniteltu asuinkatujen osalta 30 km/h –aluenopeusrajoitusalueita. Monella uudella alueella ovat kuitenkin liikennemerkit edelleen pystyttämättä. Kysyn mikä on aikataulu merkkien pystyttämisen osalta? Asuinkatujen nopeusrajoitukseksi 30 km/h on erittäin perusteltu liikenneturvallisuuden paranemisella. Uudisrakentamisen yms. seikkojen myötä alueille on muuttanut lapsiperheitä. Nykyinen 40 km/h salliva nopeusrajoitus on […]

VALTUUSTOKYSYMYS KAUPUNGIN SISÄILMATYÖRYHMÄN TULOKSISTA

Raahen kaupungilla on toiminut teknisen lautakunnan alaisena ja työsuojelun kanssa yhteistyössä sisäilmatyöryhmä, joka tekee työtään kartoittamalla kaupungin omistamien rakennusten sisäilman laatua käyttäjien, kuten esimerkiksi koululaisten turvallisuudeksi. Työryhmän tutkimuksilla on merkittävää vaikutusta suunniteltaessa tulevia korjaushankkeita mm. korjausta tarvitsevien koulurakennusten osalta. Työryhmän kartoitusten tuloksia ei ole käsitelty kuin korkeintaan yksittäisten rakennusten osalta, vaikka käyttäjien kokemusten perusteella kaupungin […]

VALTUUSTOKYSELY RAAHEN SAIRAALAN TULEVAISUUDESTA

Raahen sairaala on palvellut alueen asukkaita jo useamman vuosikymmenen ajan. Palvelutuotantoa on kehitetty vastaamaan kysyntää ja sairaala on ollut edelläkävijä mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistämisessä sekä tietotekniikan hyödyntämisessä terveydenhuollossa. Vuoden vaihteessa hyvinvointikuntayhtymään yhdistyvät myös sosiaalipalvelut. Suurissa muutoksissa esiintyy yleensä epävarmuutta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta, julkisuudessa erityisesti erikoissairaanhoidon supistaminen on ollut esillä. Tällaiset linjaukset ovat luoneet suurta […]

VALTUUSTOKYSELY / -ALOITE KOULUJEN TURVAJÄRJESTELYISTÄ

Koulut ovat olleet erilaisten ilkivallan teon kohteina viime aikoina ja siitä aiheutuu kaupungille kuluja, joita voitaisiin pienentää tehokkaalla valvonnalla. Osalla kouluista on ollut kameravalvontaa jo pitemmän aikaa ja järjestelmän parantamisesta on esityksiä tehty mm. kuluvan vuoden talousarvioon.   Kysyn tilanhallinnan vastuullisilta viranhaltijoilta, mikä on kameravalvonnan tila tällä hetkellä Raahen kouluissa ja muissa kameravalvonnan piirissä olevissa […]

VALTUUSTOKYSELY OLOSUHDELISIEN MAKSAMISESTA

Raahen kaupunginvaltuustolle kerrottiin edellisen tilinpäätöksen yhteydessä teknisessä palvelukeskuksessa maksetun olosuhdelisiä, kuten esimerkiksi likaisen- ja raskaantyönlisiä melkoisen avokätisesti. Viime vaalikaudella työskennellyt kaupunginhallituksen henkilöstöjaos sai myöhemmin selvityksen maksatuksen perusteista ja hyväksyi saadun selvityksen. Samalla päätettiin maksatuskäytäntöjen tarkentamisesta, ettei vastaavanlaista lisien käyttöä tapahtuisi vaan lisät maksetaan vain olosuhteiden niin vallitessa, lisäksi päätettiin myös lisien ajantasaistamisesta.   Kysynkin henkilöstön […]

Valtuustokysely koulu- ja työpaikkakiusaamisen ehkäisystä

Kiusaaminen yleistynyt peruskouluissa ja työpaikkakiusaaminen piinaa yhä yli sataatuhatta ihmistä ovat sanomalehtien otsikoita viimeisen viikon ajalta. Koulun ja kunnan koolla ei ollut vaikutusta kiusaamisen yleisyyteen. Vain noin neljäsosa tutkituista ilmoitti, että kiusaamiseen on puututtu kouluissa. Kiusaamista ei ole saatu kitkettyä myöskään työpaikoilta. Työterveyslaitoksen selvityksissä reilut satatuhatta työntekijää kokevat olevansa jatkuvan työpaikkakiusaamisen uhreja. 1950-luvulla kiusaamista ei […]

Valtuustokysymys ja -aloite Koivuluodon urheilukentän käytöstä

Kuntalaispalautteen mukaan Koivuluodon yleisurheilukentän aitaamisen jälkeen on tavallisten kuntoilijoiden ollut vaikea päästä käyttämään kenttää. Perusteena on ollut se, ettei heillä ole sovittuja vuoroja kentän käyttöön. Veronmaksajat ovat kuitenkin rahoittaneet kentän rakentamisen ja osallistuneet ylläpitoon hyvin merkittävällä osuudella, joten olisi vähintäänkin kohtuullista myös päästä käyttämään yhteisiä tiloja vai kenelle ne ovat rakennetut? Kysymys kuuluu mihin toimenpiteisiin […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.