VALTUUSTOALOITE TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Historiallisen kokouksen loppuosalla haluan jättää käsiteltäväksi seuraavan aloitteen. Raahen kaupungin jätevesien puhdistamon purkuputki on johdettu merelle ja pakkasista huolimatta talviaikaankin jäät putken pään alueella ovat olleet heikkoja. Vaaratilanteita mm. alueella hiihtäville ja muilla jäällä kulkijoille on palautteen mukaan päässyt syntymään. Ehdotan kunnioittaen tulevaa talvea silmälläpitäen putken purkuaukon merkitsemistä nykyistä paremmin pinnalle ja samalla asiasta tiedottamista […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.