Aloite kevyenliikenteen väylän suunnittelun käynnistämisestä ja rakentamismahdollisuuksien selvittämisestä Malmitien varteen välille Kopsa – Honganpalo:

Vihannista Raahen suuntaan tehdyn siirtoviemärin takia Malmitien varteen on tehty maansiirtotöitä ja metsää on raivattu usean kilometrin matkalta tien varresta. Tulevien vuosien aikana on erilaisista Raahen alueelle suunnitelluista hankkeista, kuten kultakaivos, odotettavissa Malmitien liikenteen vilkastumista ja nykyinen kapea tie, ainakin kevyelle liikenteelle, voi muodostua vaaralliseksi. Tavoitteena on myös ihmisten liikunnan lisääminen ja siihen esimerkiksi pyöräily […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.