VALTUUSTOALOITE KIERRÄTYKSEN KEHITTÄMISEKSI

Raahen kaupunginvaltuustossa on tehty erilaisia aloitteita kierrätyksen tehostamiseksi. Jotain on tapahtunut, mutta runsaasti olisi tehtävissä. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti jätteiden lajittelua tulisi kehittää ja tehostaa.   Viimekädessä lajittelu ja kierrätys ovat jokaisen omia valintoja luonnon hyväksi. Esimerkiksi sekajätteen joukossa kaatopaikoille joutuu runsaasti energian tuotantoon kelpaavaa jätettä. Tätä energiajaetta voitaisiin hyödyntää nykyaikaisella tekniikalla mm. lämmöntuotantoon paljon […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.