Opetuslautakunnan puheenjohtaja tiedottaa

Äsken kokoontunut opetuslautakunta käsitteli Haapajoen ja Piehingin koulujen suunnitelmia ja kuuli kokouksessaan teknisen palvelukeskuksen asiantuntijaa ja Piehingin vanhempainyhdistyksen edustajaa. Lautakunta päätti pohjaesityksen mukaisesti, että Haapajoen ja Piehingin koulujen yhteissuunnittelussa tähdätään pitkälle tulevaisuuteen niin, että tilat tulevat olemaan helposti muunneltavat ja monipuoliset. Haapajoen koulun peruskorjauksen/laajennuksen tehdään rakennussuunnitelman mukaisesti sisältäen opetustilat 7 perusopetusryhmälle. Piehingin koulun rakentamisen rakennussuunnitelman […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.