Opetuslautakunta kokousti ja päätti

Lautakunta päätti äsken päättyneessä, lähes kolme tuntia kestäneessä kokouksessa seuraavaa, eninten etukäteen keskustellusta asiasta: Piehingin koulua ei käytetä opetukseen syyslukukaudesta 2011 alkaen eli ensi syksynä. Perusteena tähän on tutkimuksissa esiintulleet seikat rakennuksen kuntoraportissa sekä terveysviranomaisten lausunto rakennuksen sisätilojen käytön välttämisestä. Puheenjohtajana haluan painottaa, että lautakunta teki yksimielisen päätöksensä ajatellen vastuutaan siitä, että meidän tulee tarjota […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.