Valtuustoaloite kulttuuristrategian luomiseksi

Kaupungin viihtyvyyteen vaikuttavat monet tekijät, yksi niistä on kulttuuritarjonta sen moninaisimmissa muodoissa. Raahen kaupungissa tarjonta on suhteellisen monipuolista ja tarjonnan turvaamiseksi vastaisuudessakin olisi syytä valmistella koko kaupungille ja mahdollisesti laajemmin seutukunnallinen kulttuuristrategia, jolla määriteltäisiin raamit panostuksille kulttuuriin tuleville vuosille. Strategia-asioissa on tärkeää jakaa tarjonta, harrasteet ja taideopetus omiin kategorioihin etteivät arvot ja käsitteet mene sekaisin […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.