Vain yhdessä olemme vahvoja

Raahen taloustilanne puhuttaa syystäkin. Haluan tässä kirjoituksessa tuoda esiin yleisellä tasolla muutaman seikan, joka tulevaisuudessa kuntatalouteen vaikuttaa myös meillä. On tärkeää korostaa valtion ja kuntien tavoitteiden yhtäläisyyttä. Tulee pyrkiä yhdistämään ja suuntaamaan voimavarat niin, että koko julkisen sektorin tuotos on kansalaisen kannalta mahdollisimman hyvä. Esimerkkinä päinvastaisesta asenteesta oli muutama vuosi sitten valtiovallan taholta kuullut syytökset, […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.