KESKUSTAN JA KD:N VALTUUSTORYHMÄN PUHEENVUORO ESITYSLISTAN ASIAKOHTAAN 4; EHDOTUS RAAHEN KAUPUNGIN MAAPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI.

Herra puheenjohtaja, Käsissämme on asiakirja, joka määrittelee maapoliittiset periaatteet ja tavoitteet. Tarve tälle on, sillä haluamme olla kaupunkina kehittämässä alueita ja palvelurakenteita. Tavoitteita tällaisella toiminnalla ovat esimerkiksi toimiva yhdyskuntarakenne, kohtuuhintainen tonttimaan tarjonta sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen. Maapoliittisella ohjelmalla pyritään ennakoimaan tulevaa maanhankintaa pidemmällä aikavälillä. Erityisen ajankohtainen tämän ohjelman laatiminen on Raahen kaupungille, sillä kaupungissa ja sen […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.