Vastauksia ostopalveluihin

Paikallinen sanomalehti innostui kyselemään meiltä ehdokkailta ostopalveluista. He eivät rajanneet kysymystä tarkoittamaan pelkästään ostamista yksityisiltä ja siksi halusin tuoda esiin ostamista lyhyesti, mutta laajasti. Ostopalveluita tarvitaan ehdottomasti tukemaan kunnallista palvelutuotantoa. Kunnat ja kaupungit ovat jo nyt huomattavia palveluiden ostajia; tosiltaan, kuntayhtymiltä, sekä yksityiseltä ja osto-osaamisen parantaminen onkin yksi asia, joissa olisi kehittämisen varaa mm. siinä miten […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.