Aloite päihteettömyysstipendistä

”Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret käyttävät päihteitä yhä nuorempina. Heidän tulevaisuutensa kannalta olisi kuitenkin hyvä, että päihteiden mahdollinen tuleva käyttö siirtyisi myöhemmälle iälle. Raittiuskasvatuksen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoutta päihteiden käytön vaaroista ja samalla lisätä terveellisempiä elämäntapoja. Ehdotan, että Raahessa aloitetaan päihteettömyysstipendin kehittely. Tämä stipendi annettaisiin sellaisille luokille yhteiseen käyttöön, jotka pysyvät päihteettöminä koko yläluokkien (luokat […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.