Lasten kanssa palveluita hankkimassa

Kuntien palveluita voidaan tuottaa paitsi omana toimintana myös toisten kuntien, kolmannen sektorin tai yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Palveluiden organisoimisessa on ennakoitava tarpeet, otettava huomioon palveluiden ja henkilöstön saatavuus sekä esimerkiksi hoitoketjujen toimivuus. Kun palveluita kilpailutetaan, on kiinnitettävä huomiota kustannusten lisäksi esimerkkitapauksessa hoidon laatuun ja palveluntuottajan kykyyn järjestää lupaamansa palvelu, myös hoidon jatkuvuus on varmistettava. Se on […]

Alustana toimii Wordpress ja teemana Digg-3. Tekstit (C) Jarmo Myllymäki 2005-2019.